20 maj 2014  /  NyhedsRedaktør

Reform med et innovativt tvist

Hverdagen ser markant anderledes ud for landets folkeskoleelever efter sommerferien. Den nye folkeskolereform træder i kraft, og det betyder ændringer for både lærere, elever og forældre. På Mellervangskolen i Aalborg har de taget de første skridt mod den nye hverdag.

Der var fuld fart på idéer, visioner, sjov og leg, da Mellervangskolen i Aalborg holdt Innovationsdag i uge 20. Dagen var skolens måde at tage hul på hverdagen med den nye folkeskolereform, hvor skoledagen på mange måder kommer til at se anderledes ud. Idéen med Innovationsdagen var at eleverne selv skulle være med til at bestemme, hvordan reformen skal have indflydelse på deres hverdag.

 

Velkommen. I dag er jeres dag, og I skal bestemme. I skal komme med jeres egne ideer til, hvordan skolen skal være efter sommerferien,” lød det fra Carsten Hermansen, der er en af lærerne fra Det skæve rum, da han bød velkommen.

 

Det skæve rum er et projekt, som Mellervangskolen har fået støtte til at udvikle fra Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise. Det skæve rum er et fysisk rum, som er indrettet, så rammerne lægger op til at tænke kreativt og innovativt. Rummet er et læringsrum, hvor der er plads og motivation til at indtænke alternativer i den faglige undervisning og til at arbejde med innovation og entreprenørskab.

 

En innovativ skole

 

Mellervangskolen arbejder aktivt for at få en klar innovations- og entreprenørskabsprofil fra 1. august 2014. Arbejdet har været i gang i flere år, og skolen har blandt andet ansat to innovationskonsulenter – Jesper Vestergaard og Kristina Brinck. 

 

Innovationsdagen var endnu et skridt i retningen for at integrere innovation og entreprenørskab som en naturlig del af undervisningen på skolen. På dagen arbejdede eleverne sammen om at komme med forslag til, hvordan Mellervangskolen kan blive den bedste skole. Indskolings- og mellemtrinseleverne arbejdede med problemstillinger om 45 minutters daglig bevægelse, mens udskolingseleverne arbejdede med at få mere glæde i skolen.

 

"Det var sjovt, at de voksne spurgte ind til, hvad man synes. Og det var fedt at forældrene kunne se, hvordan det er at være i det skæve rum. Man lærer lige så meget i det skæve rum - det er bare sjovere," lød det fra elevrådet, da de skulle sætte et par ord på Innovationsdagen.

 

Alle eleverne fremlagde for hinanden i en selvopfunden præsentationsform ”Fremtidskarrusellen”, som er en form for speeddate-struktur, hvor tilskuerne kunne bevæge sig frit mellem de samtidige oplæg.

 

Stor opbakning

 

350 elever deltog i Innovationsdagen, og forældrene var også inviteret med til fremlæggelsen. Ambitionen om at integrere innovation og entreprenørskab i skolen er også blevet positivt modtaget af både elever, forældre og ikke mindst lærerne.

 

Der har været meget snak, men med Innovationsdagen blev det mere praktisk og håndgribeligt for de lærere, som ikke har arbejdet så meget med det før. Dagen blev modtaget positivt og skabte et fællesskab. Vi har også haft stor opbakning fra ledelsen og forældrebestyrelsen i arbejdet, og det betyder at vi kan lave en samlet indsats,” siger Kristina Brinck.

 

Indtil videre har projektet været båret af nogle enkelte lærere, men med beslutningen om at blive innovationsskole, vil skolen nu implementere "det skæve" i alle klasser. Derudover har skolen startet et nyt projekt ”Den skæve årgang”, som primært er for de elever, der allerede har været med i Det skæve rum. Elevernes forældre har nemlig været inddraget undervejs, og der har været så stor begejstring for projektet, at forældrene har ønsket endnu mere af den slags undervisning.

 

Det nye projekt har også modtaget støtte fra Fonden for Entreprenørskab – Young Entreprise. Fonden støtter projekter og aktiviteter inden for undervisning og uddannelse i entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet.

 

Læs mere om Mellervangsskolens arbejde med innovation og entreprenørskab på Det skæve rums blog. Linket finder du i højre side.