03 nov 2016

Politisk velvilje til entreprenørskab i uddannelserne

Der bliver afsat 21 mio. kr. til Fonden for Entreprenørskab på finansloven for 2017. Det står klart, efter forhandlingerne om forskningsreserven den 3. november blev offentliggjort.

Med det beløb sender politikerne et samlet signal om, at arbejdet for at udbrede, forankre og kvalitetssikre entreprenørskab i uddannelsessystemet stadig er vigtigt og skal prioriteres. 

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 3. november aftale om fordeling af forskningsreserven for 2017, som er en del af finansloven for det kommende år. 

I regeringens oplæg til forhandlingerne havde de beskåret støtten til Fonden for Entreprenørskab med næsten 10 mio. kr., men efter forhandlingerne er det lykkedes at få Fondens bevilling op.

”Vi havde naturligvis gerne set, at regeringen havde prioriteret Fonden og vores arbejde højere fra start, men nu jeg er tilfreds med, at resultatet er endt på 21 mio. kr. efter forhandlingerne. Det brede politiske forlig kan sikre, at flere unge vil få muligheden for at møde entreprenørskab som en del af deres skolegang”, siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab. 

Politisk prioritering vigtig

Siden 2010 har Fonden for Entreprenørskab været på finansloven og har fået dele af sin finansiering herfra. Bevillingen sikrer en politisk opbakning til Fondens arbejde med at udbrede og øge kvaliteten af entreprenørskabsundervisningen i det danske uddannelsessystem samt den iværksætterkultur blandt danske studerende, som Fonden i høj grad er med til at udvikle og styrke.

En anden del af Fondens økonomiske fundament kommer fra erhvervslivet, hvor Fonden har stor opbakning blandt både virksomheder og organisationer. Det har muliggjort, at Fonden har kunnet levere markante resultater til gavn for både uddannelser og erhvervsliv i Danmark. 


Bl.a. er der siden 2010 sket mere end en fordobling i antallet af elever og studerende, som møder entreprenørskab i undervisningen, så det nu årligt er næsten en kvart million elever og studerende, som modtager entreprenørskabsundervisning.

I samme periode har Fonden støttet 584 projekter med ca. 50 mio. på skoler og uddannelser i hele landet, hvor der er udviklet ny undervisning, nye forløb eller fag med entreprenørskab i fokus. Her har skolerne også selv stået for en medfinansiering på mere end 100 mio. kr.

Derudover er Fonden blevet et anerkendt videncenter og står bag markante forskningsresultater, bl.a. omkring effekterne af entreprenørskabsundervisning. 

Se aftalen om fordeling af forskningsreserven for 2017 her.