09 sep 2015  /  NyhedsRedaktør

Over 100.000 elever møder entreprenørskab i skolen

Flere elever end nogensinde før har entreprenørskabsundervisning i grundskolen. Det viser en helt ny analyse fra Fonden for Entreprenørskab. Undervisningen lærer eleverne at udvikle ideer, skabe projekter og virkeliggøre dem. Men den positive tendens dækker også over store regionale forskelle.

For første gang har over 100.000 elever i grundskolen haft entreprenørskabsundervisning på ét skoleår. Det svarer til, at 14,7 pct. af alle elever i grundskolen mødte entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2014/2015. Selv om det stadig er færre end hver femte, så viser udviklingen en positiv tendens.

 

For hvert år ser vi flere og flere nye skoler, som integrerer entreprenørskab i undervisningen. I det seneste skoleår har over 100 nye skoler taget entreprenørskab til sig, og fra vores forskning ved vi, at det har en positiv effekt på eleverne. De vil bl.a. opleve stærkere tilknytning til klassekammeraterne og lærerne, engagerer sig mere i at lære og få højere ambitioner for fremtiden,” siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.

 

Store regionale forskelle

Entreprenørskab i undervisningen er mest udbredt i Region Syddanmark. Her havde knap 20 procent af alle elever entreprenørskabsundervisning i seneste skoleår. Til sammenligning var det i Region Nordjylland kun 12,6 procent af eleverne, der mødte entreprenørskab i skolen.

 

Hvis man kigger på udbredelsen på skolerne, så ligger Region Syddanmark og Region Hovedstaden i top, hvor henholdsvis 49 og 48 procent af skolerne havde entreprenørskabsundervisning sidste skoleår. 

 

De store regionale forskelle skal ses som et udtrykt for, at der i visse kommuner har været et særligt fokus på entreprenørskab i de seneste år. Derfor er der også stor variation indenfor de enkelte regioner.

 

Skolereform skubber på udviklingen

Entreprenørskab er en fast del af faget Håndværk og Design, som er blevet indført med skolereformen. Faget bliver først obligatorisk for 4.-6. klasse fra 2016/17, men en del skoler har valgt at indføre faget allerede nu, og hovedparten af stigningen kan forklares med denne udvikling.

 

I forbindelse med analysen har alle skoler også haft mulighed for selv at kommentere på deres entreprenørskabsundervisning, og af de skoler, som svarede, forventer 83 pct. at udbyde faget fra skoleåret 2015-2016. Skolerne er i gang med at opkvalificere lærerne til kunne bruge entreprenørskab i undervisningen.

 

Det er utrolig vigtigt, at lærerne er klædt på til at kunne bruge entreprenørskab i undervisningen. Så det er en positiv udvikling, at skolerne fokuserer på opkvalificering. I Fonden for Entreprenørskab er vi i fællesskab med samarbejdspartnere netop i gang med at udvikle en ny certificeret efteruddannelse i entreprenørskabsundervisning, som vil være klar fra 2016,” siger Christian Vintergaard.

 

Se hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er i din kommune her.

 

Hvad er entreprenørskab i grundskolen:


Entreprenørskabsundervisning tager udgangspunkt i skolens fag og er praksisorienteret undervisning, der inddrager omverdenen, understøtter kreativitet samt tilskynder til foretagsomhed og handling. Formålet er, at eleverne forlader uddannelsessystemet med evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi. Disse kompetencer betegnes under et begreb som at være ”entreprenøriel”.


Fakta og baggrund:


Grundskolen dækker uddannelsesområdet fra 0. klasse til 10. klasse og omfatter folkeskolen, friskoler og private grundskoler samt efterskoler.

 

  • 101.665 elever i grundskolen har i skoleåret 2014/2015 deltaget i entreprenørskabsundervisning. Det svarer til 14,7 pct. af de ca. 700.000 elever i grundskolen.
  • 854 skoler ud af landets ca. 2000 grundskoler har entreprenørskabsundervisning.

 

Opgørelsen skal ses som minimumstal og dækker over den entreprenørskabsundervisning, som Fonden kan dokumentere har fundet sted. Der kan være aktiviteter, som Fonden ikke har indfanget.