05 jan 2015  /  NyhedsRedaktør

Nyt udbud af fondsmidler

I foråret 2015 udbydes fondsmidler til udvikling af projekter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Der er nu åbent for ansøgninger, og ansøgningsfristen er den 16. marts 2015.

Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise støtter projekter og aktiviteter inden for undervisning og uddannelse i entreprenørskab.

 

Fondens indsatsområde er uddannelsessektoren, og derfor kan man søge støtte til udviklingsprojekter med entreprenørskab som omdrejningspunkt på skoler og uddannelsesinstitutioner i hele landet.

 

Fokusområder for foråret 2015

I forårets udbudsrunde er det muligt at søge om fondsmidler til projekter på alle tre uddannelsesniveauer.

 

For grundskolen er der i forårets ansøgningsrunde fokus på implementering af innovation og entreprenørskab i skolen samt udvikling af lærerkompetencer og efteruddannelse.

 

Ungdomsuddannelsernes fokusområder går fra udprøvning og evaluering af entreprenørielle kompetencer hen over entreprenørielle udviklingsprojekter til efteruddannelse af undervisere.

 

Hos de videregående uddannelser er det overordnede fokus udviklingen af nye feedback- og evalueringsmetoder i innovation og entreprenørskab, der kan være med til at fremme og udprøve de studerendes innovative og entreprenørielle kompetencer.

 

Information om de enkelte områder

Find mere information om retningslinjer, fokuspunkter og find de relevante ansøgningsskemaer for de enkelte uddannelsesniveauer her:

 

Grundskolen

 

Ungdomsuddannelser

 

Videregående Uddannelser

 

Læs desuden om Fondens ansøgningsproces her.