11 nov 2016  /  NyhedsRedaktør

Nyt samarbejde med Kammeradvokaten styrker Fonden for Entreprenørskabs arbejde

Fonden for Entreprenørskab har i løbet af efteråret indgået et nyt samarbejde med Kammeradvokaten, som skal være med til at støtte Fonden for Entreprenørskabs arbejde med at udbrede og forankre entreprenørskab i det danske uddannelsessystem.

Den nye aftale vil bl.a. gavne de mange elever, studerende, undervisere og lærere som hvert år er med i nogle af Fonden for Entreprenørskabs konkurrencer, bruger Fondens undervisningsmaterialer eller på anden vis er arbejder med entreprenørskab i undervisningen.

 

"Hos Kammeradvokaten beskæftiger vi os hver dag med grænsefladerne mellem det offentlige og det private, herunder hvordan regler kan understøtte - og ikke modvirke - private initiativer og samarbejde mellem de to sektorer. Vi er selv iværksættere bl.a. i forhold til digitale produkter og lettere finansieringsmetoder. Derfor har vi valgt at indgå et CSR-samarbejde med Fonden for Entreprenørskab," forklarer Managing Partner Tomas Ilsøe Andersen. 

 

Gensidig optimisme

Fonden for Entreprenørskab har ligeledes store forventninger til samarbejdet og er glade for, at Kammeradvokaten har valgt at engagere sig i entreprenørskabsarbejdet for på den måde at være med til aktivt at styrke iværksætterlysten hos de mange kreative elever og studerende landet over.

 

Vi ser med stor interesse frem til at se, hvad samarbejdet kan føre med sig, og det glæder mig, at der fortsat kommer endnu mere fokus på entreprenørskabsundervisning herhjemme,” siger direktør for Fonden for Entreprenørskab, Christian Vintergaard.