21 maj 2015  /  NyhedsRedaktør

Ny taksonomi understøtter entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise står bag en ny udgivelse: ”Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse”, der giver et sammenhængende perspektiv på mål, undervisning og evaluering af entreprenørskabsundervisning.

I taksonomien samles Fondens og andres forskning og viden om entreprenørskabsundervisning, og der gives et bud på konkret læringsmål på alle niveauer i uddannelsessystemet.  Samtidig indeholder taksonomien en række principper for, hvordan disse mål kan udfoldes og evalueres som pædagogisk praksis i et mangfoldigt uddannelsessystem.

 

Taksonomien henvender sig til undervisere, ledere og beslutningstagere på alle trin i uddannelsessystemet – fra grundskole til videregående uddannelser. Det er ønsket, at taksonomien er med til at skabe en fælles forståelse af fænomenet entreprenørskabsundervisning og medvirker til at skabe en rød tråd gennem hele uddannelsessystemet.

 

Udgivelsen er en del af Fondens arbejde som videncenter og bygger videre på den tidligere udgivne progressionsmodel og er baseret de forsknings- og effektstudier, som Fonden og andre har udviklet og gennemført omkring entreprenørskabsundervisning.

 

Hent Taksonomien via linket øverst i højre side.