18 dec 2020  /  NyhedsRedaktør

Ny kortlægning: Så mange elever og studerende får entreprenørskabsundervisning

1 ud 4 fire elever og studerende fik entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2019/2020. Det viser en ny kortlægning fra Fonden for Entreprenørskab.

Den nye kortlægning af entreprenørskabsundervisning i Danmark, viser både hvordan udviklingens er ud på grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 

 

Entreprenørskab er mest udbredt på ungdomsuddannelserne, men både på grundskoler og videregående uddannelser har der været en positiv udvikling det seneste år. Samlet set er det 24 % af alle elever og studerende, som i skoleåret 2019/2020 mødte entreprenørskab som en del af undervisningen i skoler og på uddannelser.

 

Se den samlede kortlægning her.

 

Videregående uddannelser

18 % af alle studerende fik entreprenørskabsundervisning sidste år – flest på de maritime uddannelser og færrest på universiteterne. 

For første gang er kønsfordelingen på de videregående uddannelser kortlagt, hvis man ser på uddannelser med eller uden entreprenørskabskurser. Fordelingen kan ses helt ned i hovedområderne på de forskellige institutionstyper.

 

Se de nye tal for de videregående uddannelser her.

 

Ungdomsuddannelser

Over halvdelen af alle elever på en ungdomsuddannelse møder nu entreprenørskab som en del af undervisningen. Det cementerer, at entreprenørskab er suverænt mest udbredt på ungdomsuddannelserne.

 

Helt præcist fik 51% af eleverne på ungdomsuddannelser entreprenørskabsundervisning sidste skoleår.

 

Se alle tallene for ungdomsuddannelser her.

 

Grundskoler

At tænke innovativt, kunne få gode ideer og lære at handle på dem – det er en del af skoledagen for flere elever i landets grundskoler end tidligere.

 

16,4 % af landets grundskoleelever fik entreprenørskabsundervisning sidste skoleår, men der er store regionale og lokale forskelle.

 

Se alle tallene for grundskoler her.

 

Se det interaktive Danmarkskort for grundskoler herunder: