10 dec 2015  /  NyhedsRedaktør

Ny kompetenceramme med didaktiske principper

Nordisk Ministerråd og Fonden for Entreprenørskab har udviklet en ny kompetenceramme, så der nu er videns-, færdigheds- og kompetencemål for entreprenørskab på 3., 6. og 9. klassetrin. Til at understøtte dette er der udviklet en række didaktiske principper. Principperne kan anvendes til at integrere entreprenørielle kompetencer i den daglige, faglige undervisning.

De nordiske lande har en lang række fællestræk, i den måde skolesystemet er bygget op på, og i den tilgang vi har til undervisning. En ny udfordring for uddannelsessystemet er, at forberede elever og studerende på et liv, hvor de har mulighed for at være aktive medskabere af fremtiden.

 

For at imødekomme dette har Nordisk Ministerråd og Fondens for Entreprenørskab udviklet en kompetenceramme, som kan bygge bro imellem strategi, ledelse, praksis og læring. Kompetencerammen bygger på nordiske kompetencemål og didaktiske principper for undervisning i entreprenørskab og kan samtidig skabe progression i undervisningen og gøre det tydeligt, hvad forskellen er på en elev, der har været involveret i entreprenørskabsundervisning og en elev, som ikke har.

 

Kompetencerammen er først og fremmest et redskab til lærere og praktikere, som kan finde kompetence- og læringsmål samt didaktiske principper for undervisningen. Men kompetencerammen henvender sig også til beslutningstagere, som skal skabe lovgivning og rammer for at entreprenørskabsundervisning kan finde sted.

 

Se den nyudviklede kompetenceramme ”Fra drøm til virkelighed” via linket i højre side.