11 okt 2021  /  NyhedsRedaktør

Ny grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser

Undervisningsministeriet har netop åbnet en ny pulje, som skal styrke ungdomsuddannelsernes arbejde med grønt iværksætteri. Fonden for Entreprenørskab står klar med sparring og eventuelt også som partner på projekter. Få gode råd her.

I Fonden for Entreprenørskab glæder vi os over, at der nu er afsat 30 mio. kroner mere til iværksætteriundervisning med et grønt fokus på ungdomsuddannelserne. Undervisningsministeriet har nu åbnet ”Grøn iværksætterpulje for ungdomsuddannelser”, hvor alle ungdomsuddannelser kan søge om midler, der styrker elevernes iværksætterkompetencer.

 

Den nye pulje skal understøtte, at ungdomsuddannelserne er på forkant med den grønne dagsorden, og at eleverne opnår øget indsigt i og erfaring med grønt iværksætteri. Alle projekter skal samtidig gennemføres i samarbejde med en virksomhed, videregående uddannelsesinstitutioner eller interesseorganisation.

 

Inspirationskatalog

 

I Fonden for Entreprenørskab har vi en række erfaringer med, hvordan man får succes med entreprenørskab, innovation og iværksætteri på sin ungdomsuddannelsesinstitution. Denne erfaring vil vi meget gerne dele med ansøgerne af denne pulje.

 

Fonden anbefaler, at der arbejdes med at skabe en strategisk og langvarig forankring på uddannelsesinstitutionen. Indsatsen kan f.eks. indeholde alle eller udvalgte af disse elementer: 

 • Identifikation af muligheder for og etablering af inkubationsmiljøer, herunder større projekter på tværs af institutioner
 • Implementering af forløb, der understøtter elevers ansøgning af Fondens for Entreprenørskabs Mikrolegater til elevstartups
 • Implementering af forløb eller programmer udviklet af Fonden for Entreprenørskab eller andre skoler/uddannelser, herunder Kickstart Programme eller Global Goals Programme. Med disse programmer kommer I rigtig langt, uden selv at skulle udvikle nye tilbud
 • Udvikling af en progression af forløb gennem en eller flere af skolens uddannelser 
 • Udvikling af grønt iværksætteri-forløb i samspil med eksterne aktører
 • Etablering/facilitering af netværk og samarbejdsrelationer med det omliggende erhvervsliv og iværksætterhuse, så eleverne får den nødvendige praktiske erfaring til deres projekter

 

Fonden nationale og regionale kollegaer står til rådighed for sparring om indsatsen eller, efter nærmere dialog, for dybere involvering som partner i projekter eventuelt inden for et af følgende områder:

 • Opkvalificering af undervisere
 • Etablering af entreprenørskabs-ambassadørkorps blandt lærerne
 • Sparring om udarbejdelse af plan for progression gennem uddannelsen/uddannelserne 
 • Dialog om relevante fag og fagmål
 • Sparring om allerede eksisterende forløb og programmer fra Fonden, der kan implementeres som stillads for undervisningen
 • Følgeanalyser og effektmålinger
 • Mikrolegater til elev-startups

 

Kontakt

Beate Laubel Boysen EUD-området, Beate@ffefonden.dk

Lars Frisdahl Gymnasieområdet, Lars@ffefonden.dk

Og få en snak om projektideer og mulighederne for at gå ind i større konsortier og projekter.

 

Se selve puljen fra ministeriet her.

Der er ansøgningsfrist 18. november.