23 mar 2015  /  NyhedsRedaktør

Ny forskning: Elever skal møde entreprenørskab tidligt

Entreprenørskab har større effekt, hvis det introduceres tidligt i uddannelsessystemet, og samtidig spiller læreren en afgørende rolle. Det viser nye resultater fra et langsigtet forskningsprojekt, der undersøger effekten af entreprenørskabsundervisning i Danmark.

Innovation og entreprenørskab har indtaget uddannelsesverdenen og vinder i disse år frem overalt fra folkeskoler til universiteter. Men hvilken dokumenteret effekt har entreprenørskabsundervisning, og hvor skal vi sætte ind, hvis vi ønsker maksimal effekt af undervisningen? Det giver nye resultater fra forskningsprojektet "Effektmåling af entreprenørskabsundervisning i Danmark" nu svaret på.

 

Dette års effektmåling fokuserer blandt andet på to forhold, som er forskningen viser er afgørende, hvis undervisningen skal have en positiv effekt på eleverne:

  • Lærerne skal være klædt på til at kunne bruge entreprenørskab i undervisningen
  • Elever er mere modtagelige for entreprenørskabsundervisning tidligt i deres uddannelsesforløb – derfor er det vigtigt, at entreprenørskab bliver introduceret her

 

Vi kan se, at entreprenørskabsundervisning mellem 9. og 10. klasse har en signifikant effekt på elevernes engagement, deres forhold til klassekammerater men også på deres entreprenørielle intentioner. De bliver mere positive overfor entreprenørskab og iværksætteri, og de bliver mere motiverede. Vi ser ikke de samme positive effekter, hvis de først møder entreprenørskab senere i uddannelsessystemet,” siger Kåre Moberg, forsker ved Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise.

 

Lærerens rolle er afgørende

Forskningsprojektet viser også, at lærerens kompetencer og engagement er afgørende for, om entreprenørskabsundervisningen har en positiv effekt på eleverne. Derfor er det vigtigt, at læreren er klædt på til at kunne bruge entreprenørskab i undervisningen, og det er en udfordring.

 

I entreprenørskabsundervisningens natur ligger, at den er baseret på praktisk erfaring og ofte har et eksperimenterende væsen og indhold.  Dette stiller krav til underviserne, og resultaterne i projektet peger på, at det for mange undervisere er uvant at undervise på denne måde. Derfor griber de undervisningen mere traditionelt an, men det resulterer i umotiverede elever. Det har altså en negativ effekt på eleverne, hvis læreren ikke har kompetencerne til at stå for entreprenørskabsundervisning.

 

Efteruddannelse kan være nøglen

Resultaterne fra forskningsprojektet peger derfor på, at det vil være hensigtsmæssigt at styrke lærernes viden og faglighed på området. Hvis lærerne er klædt på til at bruge entreprenørskab i undervisningen, vil det have en klar positiv effekt på eleverne.

 

Hver femte elev eller studerende møder i dag entreprenørskab i undervisningen. Tallet er stigende og vi vil gerne sikre, at den undervisning, de får, også er af høj kvalitet. Her er det klart en udfordring, hvis lærerne ikke har de rette kompetencer til at kunne bruge entreprenørskab i undervisningen. Så her er et helt tydeligt indsatsområde, der dokumenteret vil kunne højne effekten af entreprenørskabsundervisningen,” siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise.

 

Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise har derfor med støtte fra Oticon Fonden og VELUX Fonden igangsat en ny indsats, som skal udvikle certificerede entreprenørskabs-efteruddannelser tilpasset grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Målet er at opkvalificere lærere og undervisere, da dette også vil have en positiv effekt på elevernes udbytte af undervisningen.

 

Flere resultater – også for studerende

Rapporten ’Effektmåling af entreprenørskabsundervisning i Danmark – 2014’ præsenterer også flere andre elementer, der er interessante i forhold til effekten af entreprenørskabsundervisning. Blandt andet at det på universitetsniveau har stor betydning, om undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes baggrund, egne idéer og erfaring med iværksætteri.

 

Rapporten peger også på, at iværksætteri er blevet et ungdomsfænomen, og at intentionen om at starte virksomhed er steget blandt de 15-34-årige, mens den er faldet blandt de ældre generationer.

 

Se hele rapporten i menuen i højre side