14 dec 2015  /  NyhedsRedaktør

Ny ansøgningsrunde til fondsmidler

Der er nu åbnet for ansøgninger om fondsmidler for grundskolen, ungdomuddannelser og de videregående uddannelse. Der er ansøgningsfrist for alle den 7. marts.

I begyndelsen af 2016 udbyder Fonden for Entreprenørskab igen fondsmidler, som skoler og uddannelsesinstitutioner kan søge. Der udbydes både fondsmidler til grundskolen, til ungdomsuddannelser og til videregående uddannelser.

 

For grundskolen vil de to fokusområder være:

 

  • Innovation og entreprenørskab som et tværgående tema i folkeskolen, hvor eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Læs mere i undervisningsvejledningen.
  • Ledelse, strategi og entreprenørskab i grundskolen.

Læs mere og ansøg her

 

 

På ungdomsuddannelserne kan der søges om puljemidler til projekter inden for seks forskellige fokusområder:

 

  • EUD og EUX: Company Programme på EUD og EUX
  • EUD og EUX: Talentudvikling på EUD og EUX – udfoldelse af elevernes talent i en entreprenøriel ramme
  • EUD og EUX: Innovation og iværksætteri i praktikforløb på EUD og EUX
  • Alle ungdomsuddannelser: Udprøvning og evaluering af entreprenørielle kompetencer
  • Alle ungdomsuddannelser: Innovative og entreprenørielle udviklingsprojekter
  • Alle ungdomsuddannelser: Strategisk forankring og underviserrettede aktiviteter inden for entreprenørskab

Læs mere og ansøg her.

 

 

For de videregående uddannelser kan der søges om puljemidler til projekter, hvor fokusområdet er social entreprenørskab. Projekterne skal ud fra fokusområdet fremme de studerendes entreprenørielle kompetencer. Læs mere om fokusområde og de forskellige ansøgningsmuligheder her.

 

Der er ansøgningsfrist for alle den 7. marts 2016.