02 jun 2017  /  NyhedsRedaktør

Ny analyse: Startups ansætter og tiltrækker højt kvalificeret arbejdskraft

Når en iværksætter skal ansætte den første medarbejder, er det nærliggende at ansætte en ven eller en anden, man kender i forvejen. Men det er langt fra tilfældet, viser en ny analyse fra Fonden for Entreprenørskab. Startups ansætter i højere grad ud fra kvalifikationer og går efter højtuddannede medarbejdere.

Som ung iværksætter med en startup kan det være en stor beslutning at ansætte sin første medarbejder, for det kan have store konsekvenser at ansætte den forkerte. Så hvad går man som startup efter, når man skal ansætte de første medarbejdere?

 

Der er et helt klart billede af, at startups ansætter ud fra kvalifikationer og dernæst er drive og engagement også vigtigt. Vi havde en tese om, at unge iværksættere ansatte deres venner, men det holder ikke stik. De unge iværksættere er tværtimod meget professionelle i deres tilgang til ansættelse. De bruger deres netværk, men ansætter ud fra kvalifikationer og ikke personligt kendskab, siger Pernille Berg, Chef for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser i Fonden for Entreprenørskab.

 

Rekruttering gennem netværk, men kvalifikationer vigtigst

Analysen har set på baggrunden for ansættelser i 64 startups, som er startet af studerende, og analysen inkluderer både svar fra stiftere og ansatte. Resultaterne peger på, at selvom mange startups er startet af unge med begrænset erhvervserfaring, så er de unge stiftere meget professionelle i deres tilgang til ansættelser. De startups, som er med i analysen, bruger dog sjældent de traditionelle kanaler (jobbanker, annoncer mv.), men rekrutterer ofte gennem netværk og de sociale medier som facebook og LinkedIn. På dette område ligner de andre små, private virksomheder.

 

Direkte adspurgt hvad de vægter højest ved ansættelse, svarer stifterne, at kvalifikationer er vigtigst efterfulgt af drive og engagement. Om de på forhånd kender ansøgerne eller ej, vægtes ikke højt. Ser man på de ansatte i startups, så viser analysen, at de overvejende har længerevarende uddannelser og et karaktergennemsnit over middel bag sig. Dette indikerer yderligere, at startups tiltrækker højt kvalificeret arbejdskraft.

 

Det er interessant at se, at startups formår at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft, selv om ansættelse i en startup er mere risikobetonet end ansættelse i en etableret og større virksomhed. Det viser, at startups er eftertragtede som arbejdsplads – også blandt unge med en lang videregående uddannelse – og tendensen er, at det er ansvaret, der tiltrækker de højtuddannede, siger Pernille Berg.

 

Manglende kapital

Manglende kapital er den største udfordring i forhold til at ansætte medarbejdere i en startup. Og det gælder både for de startups, som allerede har ansat den/de første medarbejder(e) og de startups som endnu ikke har ansat den første medarbejder.

 

Manglende kapital er en udfordring, som næsten alle startups står over for og det er også den største hindring for at ansætte medarbejdere og vækste virksomheden.

 

Se hele analysen:

 

Baggrund:

Analysen er lavet af Fonden for Entreprenørskab på baggrund af spørgeskemaer samt interview med 64 startups, hvor 64 stiftere samt 24 medarbejdere har svaret. Erhvervsstyrelsen har finansieret undersøgelsen. Da denne analyse beror på et relativt lille antal respondenter, skal den ses som en indikation af tendensen på området. Det vil være interessant at bruge analysen som udgangspunkt for en senere og større analyse af området.