21 feb 2017  /  NyhedsRedaktør

Ny analyse: Nordiske øer mangler iværksætterstrategier

Iværksætterne vrimler frem i de store nordiske byer, og det skaber arbejdspladser og vækst, men udenfor byerne ser det anderledes ud. De mindre lokalsamfund kan dog også tappe ind i udviklingen, hvis børn og unge lærer at omsætte ideer til handling. Det viser et nyt pilotprojekt fra Fonden for Entreprenørskab og Nordisk Ministerråd, der har kortlagt entreprenørskabsundervisningen på syv nordiske øer.

Alle de nordiske lande og selvstyreområder har tyndt befolkede områder, der står over for den samme udfordring: Der er få eller ingen mulighed for at få en videregående uddannelse, de traditionelle erhverv er trængte, og nye virksomheder erstatter ikke de tabte arbejdspladser. Særligt udsat er afsidesliggende områder, som f.eks. øer.

 

Hvis man vil vende udviklingen, er en del af løsningen at sætte ind tidligt med uddannelse i entreprenørskab. Derfor har Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med Nordisk Ministerråd kortlagt udbredelsen af entreprenørskabsundervisning på syv udvalgte øer i Norden. Resultatet kan ses i rapporten Nordic Entrepreneurship Islands, hvor der også er set på potentialet i at give små legater til unge, som vil starte egen virksomhed.

 

- Innovation og entreprenørskab er ikke forbeholdt de store byer, men bør i høj grad også eksistere i mindre lokalsamfund, hvor omstændighederne nødvendiggør nytænkning og kreativitet for at bevare uddannelse, jobs og vækst. Nordic Entrepreneurship Islands er et interessant perspektiv i den aktuelle debat i de nordiske lande om, hvordan vi fremmer vækst, uddannelse og beskæftigelse i de tyndtbefolkede områder, siger Anders Geertsen, afdelingschef for Kundskab og Velfærd, Nordisk Ministerråd.

 

De syv øer i Nordic Entrepreneurship Islands er Andøy (Norge), Pargas (Finland), Bornholm (Danmark), Gotland (Sverige), Færøerne, Grønland og Island.

 

Nye krav til unges kompetencer

Arbejdsmarkedet forandrer sig, og det gør kravene til uddannelser og unges kompetencer også. Unge skal lære at tænke innovativt, se muligheder og omsætte ideer til handling, hvis vi ønsker at få innovative medarbejdere og iværksættere. Netop disse kompetencer er entreprenørskabsundervisning med til at fostre.

 

På nogle af øerne i projektet er entreprenørskabsundervisning er kendt begreb, for andre er det helt nyt. Fælles for øerne er dog, at entreprenørskabsundervisning kun i begrænset omfang er implementeret på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Der er samtidig meget få virksomheder, som startes af studerende.

 

- Projektet viser tydeligt, at der er et stort potentiale på øerne, og det kræver relativt få midler at integrere entreprenørskab i undervisningen gennem hele uddannelsessystemet og støtte opstart af studerendes iværksættervirksomheder. På den måde kan man skabe nye arbejdspladser, som vil få en positiv indvirkning på væksten. Det afgørende er dog, at de unge skal møde entreprenørskab allerede, mens de går i skole, hvis øsamfundet skal have gavn af udviklingen, siger Christian Vintergaard, adm. direktør, Fonden for Entreprenørskab.

 

Entreprenørskab kan være vækstmotor på Bornholm

En af øerne i projektet er Bornholm, som er udfordret af, at befolkningens gennemsnitsalder er stigende. Samtidig flytter mange af de unge også fra øen for at få en videregående uddannelse, og for få vender tilbage. Det skyldes bl.a. mangel på jobmuligheder, og det er et problem, hvis man ønsker at sikre velfærd og vækst fremover.

 

Analysen viser, at entreprenørskabsundervisning allerede er et fokusområde på Bornholm og er udbredt i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Anderledes ser det ud på de videregående uddannelser på Bornholm, som halter bagefter. Rapporten anbefaler, at der på Bornholm bliver skabt et sammenhængende økosystem for entreprenørskab i uddannelserne, og at man sikrer opbakning fra ledelsen på de enkelte uddannelser. Desuden vil Bornholm have gavn af at lærere og undervisere efteruddannes inden for entreprenørskabsundervisning.

 

Baggrund:

Fonden for Entreprenørskab og Nordisk Ministerråd står bag Nordic Entrepreneurship Islands. Projektet har kortlagt udbredelsen af entreprenørskabsundervisning på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser på syv udvalgte øer i Norden. De syv øer er Andøy (Norge), Pargas (Finland), Bornholm (Danmark), Gotland (Sverige), Færøerne, Grønland og Island.

 

Der er udformet en femårig prognose for hver af de syv øer i analysen. Prognosen viser, hvordan fremtiden kan se ud, hvis øerne indfører entreprenørskabsundervisning og mikrofinansiering til studerende, som ønsker at starte egen virksomhed.

 

Se hele rapporten og alle de konkrete anbefalinger her.

 

Foto: Karsten Koehn