30 nov 2017  /  NyhedsRedaktør

Ny analyse: Flere danske studerende får entreprenørskabsundervisning

Næsten hver femte studerende på en videregående uddannelse møder nu entreprenørskab som en del af undervisningen. Særligt professionshøjskolerne har taget et spring fremad det seneste år, men fremgangen på universiteterne er også bemærkelsesværdig.

Entreprenørskab er blevet en del af hverdagen på studiet for flere danske studerende i løbet af de seneste par år. En ny kortlægning af området fra Fonden for Entreprenørskab viser nu, at særligt universiteterne og professionshøjskolerne har taget et markant skridt fremad.

 

På universiteterne møder knap 10 procent nu entreprenørskab som en del af undervisningen, og det er en stigning på 2,4 procentpoint i forhold til året før. Over 60 procent af alle studerende på en videregående uddannelse læser på universitetet, og derfor er en stigning her særlig vigtig.

 

- Vi kan se, at de universiteter, som arbejder med det lange seje træk og har taget innovation og entreprenørskab til sig, det slår igennem nu. Samtidig er der kommet større bredde på de studieretninger, som har entreprenørskabsundervisning. Det vil sige, at flere forskellige studerende eksponeres for den måde at anskue verden på og hermed erhverver sig entreprenørielle kompetencer, som de kan omsætte gennem egne start-ups eller i deres ansættelser, siger Pernille Berg, chef for forskning, analyse og videregående uddannelser i Fonden for Entreprenørskab.

 

Størst fremgang på professionshøjskolerne

Professionshøjskolerne som bl.a. uddanner sygeplejersker, socialrådgivere og lærere, har virkelig taget entreprenørskab til sig det seneste år. Nu møder næsten hver tredje studerende på professionshøjskolerne entreprenørskab som en del af undervisningen. Sidste år var det under hver femte.

 

- Det er positivt, at professionshøjskolerne går frem på det her felt. Desværre ser vi også et lille fald på erhvervsakademierne, og det er selvfølgelig en ærgerlig udvikling, som vi håber på vender igen, siger Pernille Berg.

 

Universiteterne og professionshøjskolerne er de to videregående uddannelsesinstitutioner, hvor flest studerende går. Derudover omfatter kortlægningen erhvervsakademier, maritime uddannelser og de kunstneriske og kulturelle uddannelser, hvor henholdsvis 41 procent, 73 procent og 40 procent af de studerende får entreprenørskabsundervisning.

 

Hver femte studerende får entreprenørskabsundervisning

Samlet set har 19 procent af alle studerende på de videregående uddannelser deltaget i entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2016/2017, viser den nye analyse.

 

Analysen skal også ses som minimumstal og dækker over den innovations- og entreprenørskabsundervisning, som Fonden kan dokumentere har fundet sted. Der kan være aktiviteter, som Fonden ikke har indfanget.