27 nov 2017  /  NyhedsRedaktør

Næsten halvdelen af alle elever på en ungdomsuddannelse får entreprenørskabsundervisning

Ny kortlægning: Flere elever end tidligere møder innovation og entreprenørskab som en del af deres undervisning på ungdomsuddannelserne. Særligt på erhvervsuddannelserne og det almene gymnasium er der markante ændringer.

Langt flere erhvervsskoleelever møder i dag entreprenørskab som en del af deres uddannelse. Entreprenørskab blev med erhvervsskolereformen en fast del af det nye grundforløb GF1, og det betyder, at langt flere erhvervsskoleelever i dag får entreprenørskabsundervisning. Det viser en ny kortlægning fra Fonden for Entreprenørskab.

 

38,5 procent af erhvervsskoleeleverne fik entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2016/2016, og det er en betydelig fremgang fra året før, hvor det var 27,7 procent.

 

- For mange unge med en erhvervsuddannelse vil det være oplagt at starte egen virksomhed. At entreprenørskab er blevet udmøntet som innovation og en del af grundforløbet på erhvervsuddannelserne er et godt skridt i den rigtige retning til at styrke dette, men vi ser gerne, at eleverne får både innovation og iværksætteri som en kontinuerlig del af deres uddannelser og med afsæt i uddannelsernes faglighed, siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.

 

Innovation vinder frem på STX

Også på det almene gymnasium (STX/HF) er der sket en betydelig fremgang. Her mødte 28 procent af eleverne sidste år innovation eller entreprenørskab som en del af undervisningen. Det er en fremgang fra året før, hvor det var 22 procent.

 

- Vi oplever en stor efterspørgsel fra lærere, der gerne vil innovation, men det kan være udfordrende at komme i gang med, hvis man aldrig har arbejdet med det før. Gymnasiereformen giver heller ikke en fast definition af innovation, og det kan være svært for skolerne at agere under. Men det er virkelig positivt, at viljen er der fra gymnasierne, og at vi allerede nu kan se, at flere elever i de almene gymnasier får undervisning i innovation, siger Christian Vintergaard.

 

På HTX og HHX er entreprenørskab en del af nogle af de obligatoriske fag, og derfor ligger HTX og HHX altid højt i statistikken.

 

Næsten halvdelen af alle elever får entreprenørskabsundervisning

Samlet set har 48 procent af alle elever på en ungdomsuddannelse fået entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2016/2017, viser den nye analyse. Analysen ser dog kun på kvantitet og ikke kvalitet. Dvs. at det kan være meget korte forløb, som er talt med i analysen.

 

Analysen skal også ses som minimumstal og dækker over den innovations- og entreprenørskabsundervisning, som Fonden kan dokumentere har fundet sted. Der kan være aktiviteter, som Fonden ikke har indfanget.