NyhedsRedaktør

Minister giver nu positiv melding om Fonden for Entreprenørskab

I regeringens udspil til en finanslov er der lagt op til markante besparelser, som kunne få konsekvenser for Fonden for Entreprenørskab. Nu forsikrer Erhvervs- og Vækstministeren dog, at Fonden vil blive prioriteret i de kommende forhandlinger.

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen har i Berlingske den 9. oktober tilkendegivet, at Fonden for Entreprenørskabs arbejde er vigtigt for regeringen og for regeringens ambitioner for uddannelse og vækst:

 

"Fonden for Entreprenørskab er ikke blevet glemt i forbindelse med regeringens finanslovsforslag. Midlerne til fonden vil blive prioriteret i forhandlingerne om forskningsreserven, som netop bliver indledt," siger Troels Lund Poulsen til Berlingske Business.

 

Siden 2010 har Fonden for Entreprenørskab været på finansloven, og dette har sammen med erhvervslivets store opbakning sikret, at Fonden har kunnet levere markante internationale forskningsresultater, mere end fordoblet udbredelsen af entreprenørskab i danske skoler og uddannelser, uddele millioner til udvikling af ny entreprenørskabsundervisning, finansiere unge iværksættere etc. Derfor vækker udmeldingen fra ministeren også glæde i Fonden for Entreprenørskab:

 

Ministeren har med den udmelding gjort det klart, at regeringen også har unge og deres uddannelse i entreprenørskab som en prioritet. Vi glæder os over de positive takter, og vi ser med stor interesse frem til at se niveauet af regeringens ambitioner, når forskningsreserven skal forhandles endeligt på plads,” siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.

 

Fonden for Entreprenørskab har oplevet en stor opbakning fra lærere, undervisere, erhvervsfolk, unge iværksættere, organisationer og virksomheder de sidste par uger. 

 

Jeg vil gerne sige tak til alle, der har hjulpet med at gøre opmærksom på Fondens arbejde i samspillet med uddannelser og erhvervsliv, og hvor vigtig entreprenørskab i uddannelserne er for Danmarks fremtid. Forhandlingerne er stadig i gang, så vi håber, at I vil fortsætte med at vise politikerne, hvor væsentligt I mener, at entreprenørskab er i uddannelserne,” siger Christian Vintergaard.