28 maj 2014  /  NyhedsRedaktør

Millioner har styrket entreprenørskab i uddannelserne

Siden 2010 har Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise givet økonomisk støtte til over 400 projekter og aktiviteter inden for undervisning og uddannelse i entreprenørskab. Samtidig er antallet af elever og studerende, der møder entreprenørskab i undervisningen, fordoblet.

Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise giver årligt økonomisk støtte til en lang række udviklingsprojekter i uddannelsessektoren, som har entreprenørskab som omdrejningspunkt.

 

Siden Fonden blev oprettet i den nuværende form i 2010 er der blevet uddelt fondsmidler til over 400 projekter fordelt på grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. I alt har Fonden uddelt mere end 24 millioner kroner i projektstøtte siden 2010.

 

Stor effekt af fondsmidlerne

 

De mange millioner til ny entreprenørskabsundervisning er allerede kommet børn og unge under uddannelse til gavn.

 

Fra 2010 til 2013 er der sket en fordobling i antallet af elever og studerende, der møder entreprenørskab i undervisningen. Det svarer nu til 15 procent af alle børn og unge i uddannelsessystemet.

 

Samtidig viser forskning, at de elever, der har fået undervisning i entreprenørskab bliver gladere for at gå i skole, de har højere ambitioner for videre uddannelse og karriere og de får større lyst til at blive iværksætter.

 

Særligt det sidste er interessant, når man sammenligner med den seneste opgørelse fra Erhvervsstyrelsen. Den viser, at antallet af unge iværksættere under 30 år er fordoblet fra 2008 til 2012.

 

Mange forskellige projekter

 

De mange projekter, som har fået støtte, har resulteret i en bred og varieret vifte af entreprenørskabsprojekter i skoler og på uddannelser landet over.

 

På grundskoleniveau er der blandt andet arbejdet med at få entreprenørskab ind i historie og samfundsfag, en skole har indrettet et helt særligt innovationsrum og på efterskoleniveau er der udviklet en projektlederuddannelse med fokus på innovation.

 

På ungdomsuddannelserne er der også gennemført adskillige projekter. Blandt andet har ét projekt haft fokus på at få innovation ind i svendeprøven, på et gymnasium er der arbejdet med at få indarbejdet mere virkelighedsnære innovationsforløb og så er undervisere blevet efteruddannet til at kunne undervise bedre i innovation.

 

På de videregående uddannelser har et af projekterne blandt andet haft fokus på at styrke iværksætteri blandt kvindelige arkitektstuderende, et andet projekt har fokuseret på innovation og iværksætteri på professionshøjskolerne og så har flere projekter haft fokus på entreprenørskab på universitetsniveau - blandt andet for økonomi- og idrætsstuderende.

 

Læs mere om projekstøtte i linket i højre side.