14 jul 2021  /  NyhedsRedaktør

Mænd stifter flest virksomheder, men højtuddannede kvinder ændrer billedet

Nye virksomheder er vigtige for samfundet og for dansk økonomi, da de er med til at skabe vækst, dynamik og udforske nye muligheder. Men hvem står bag disse nye virksomheder?

En ny analyse fra Fonden for Entreprenørskab ser nærmere på hovedstifterne og teamsammensætning for nye virksomheder i Danmark, herunder køn og uddannelsesniveau. Analysen kigger også på, hvor godt de nye virksomheder klarer sig med hensyn til overlevelsesraten, jobgenereringen og omsætning. Dataene stammer fra en særkørsel fra Danmarks Statistik. 

 

Lidt flere kvinder starter virksomhed  

Analysen viser, at mænd står som hovedstifter i 74 pct. af nye virksomheder, og kvinder står som hovedstifter i 26 pct. af virksomhederne. Dermed er kønsfordelingen ganske skæv.  

 

Der er dog en smule positivitet at spore, for der er en lille fremgang i andelen af virksomheder, som har en kvinde som hovedstifter. I 2014 var tallene nemlig henholdsvis 75 pct. og 25 pct. Altså en fremgang på 1 procentpoint.  

 

Ser man på teammedlemmer, så viser analysen en større ubalance i kønsfordelingen end hos hovedstiftere. 78 pct. af teammedlemmerne i startups er mænd og 22 pct. er kvinder. Men også her går udviklingen ganske langsomt i en mere kønsligelig retning, da tallene i 2014 var 80 pct. mænd og 20 pct. kvinder. 

 

Kvinder har generelt et højere uddannelsesniveau end mænd,når de starter virksomhed 

Der er tydelig forskel på uddannelsesbaggrunden for mænd og kvinder, når de starter virksomhed. 43 pct. af kvinderne har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, mens det kun er 30 pct. for mænd. Omvendt har 35 pct.af mændene en erhvervsfaglig uddannelse med i bagagen, mens det for kvinderne er 26 pct. 

 

- Der er ingen tvivl om, at mænd stadig fører iværksætterstatistikkerne, hvis man tager de samfundsøkonomiske briller på. Men det er bemærkelsesværdigt, at kvinder, som starter egen virksomhed, generelt set har et højere uddannelsesniveau end mænd. Det bliver spændende at følge hvad effekten af det bliver på sigt, siger Christian Vintergaard, Adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.   

 

I hver tredje nye virksomhed har hovedstifteren en erhvervsfaglig uddannelse bag sig, og dermed dominerer de erhvervsfagligt uddannede stadig feltet af nye virksomheder. Men ser man på udviklingen fra 2014-2018 er der en bevægelse hen mod, at færre stiftere har en erhvervsfaglig baggrund og flere stiftere har en mellemlang eller lang videregående uddannelse bag sig, når de stifter virksomhed.  

 

Mændene klarer sig stadig bedst på alle parametre 

Nye virksomheder, der stiftes af mere end én person, har større chance for at overleve og klare sig godt. Analysen viser, at mænd oftere har større teams, når de stifter virksomhed, end kvinder har29 pct. af mændene har teammedlemmer når de stifter virksomhed, mod kun 18 pct. af kvinderne. 

 

Analysen dykker også ned i, hvordan virksomhederne klarer sig på længere sigt, og her udmærker virksomheder stiftet af mænd sig.   

 

Ser man på de første fem år, har virksomheder stiftet af mænd, større sandsynlighed for at: 

  • Overleve43% for virksomheder stiftet af mænd, mod 17% for virksomheder stiftet af kvinder 

  • Skabe arbejdspladser2,2 årsværk for virksomheder stiftet af mænd, mod 1,2 årsværk for virksomheder stiftet af kvinder 

  • Generere højere omsætning: knap 5 mio. kr. for virksomheder stiftet af mænd mod knap 2 mio. kr. for virksomheder stiftet af kvinder.