23 feb 2021  /  NyhedsRedaktør

Kun hver tredje kommune har en strategi for entreprenørskab i skolerne

Får dine børn entreprenørskabsundervisning i skolen? Det er i høj grad kommunegrænsen, der afgør det. Kun en tredjedel af landets kommuner har en politik eller strategi for entreprenørskab i skolerne, og det afspejler sig tydeligt, når man ser på, hvor mange elever der deltager i entreprenørskabsundervisning. Det viser en ny analyse, som Fonden for Entreprenørskab står bag.

Når klokken ringer ind, og skoledagen begynder, er der stor forskel på, om innovation og entreprenørskab (I&E) er en del af undervisningen fra kommune til kommune. Selvom alle skoler ifølge den seneste skolereform burde arbejde målrettet med innovation og entreprenørskab, så er det langt fra virkeligheden.

 

En ny analyse af alle landets 98 kommuner viser, at 34 kommuner har innovation, entreprenørskab eller tilsvarende indskrevet i deres skolepolitik eller -strategi. I de kommuner deltager 10 % af eleverne hvert år i I&E-undervisning. For kommuner uden en politik på området er det kun 6,5 %.

 

- Det er tydeligt og overraskende, at entreprenørskabsundervisning er så skævt fordelt. Det betyder, at nogle elever får rigtig meget I&E, og andre slet ikke møder det i deres skoleforløb. Og det er rigtigt ærgerligt, for vi ved, at I&E har en række positive effekter i form af kreative, innovative og entreprenørielle kompetencer, siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.

 

Entreprenørskab giver kompetencer til hele livet

Hvorfor er entreprenørskabsundervisning så egentlig så vigtig? Der er forsket en del i effekterne af entreprenørskabsundervisning, og forskningen viser, at entreprenørskab har flere gavnlige effekter:

 

  • Entreprenørskabsundervisning påvirker elevernes syn på deres kammerater, deres lærere og skolen positivt.
  • Elever, der arbejder med entreprenørskab, tror på, at det vil gå dem godt i livet, og de sætter flere aktiviteter i gang i fritidsliv og foreninger.
  • Entreprenørskabsundervisning øger også sandsynligheden for, at personer senere i livet starter virksomheder og andre initiativer op, til glæde for dem selv og for samfundet.

 

Som en del af analysen har Fonden for Entreprenørskab også set på hvilke kommuner, der har søgt fondsmidler hos Fonden for Entreprenørskab, og hvilke kommuner der er med i Fondens store I&E-konkurrencer og -forløb, som fx Projekt Edison og Next Level. Her er kommunerne med en klar I&E-strategi eller -politik overrepræsenteret.

 

Halvdelen af alle de projekter, som Fonden for Entreprenørskab har medfinansieret via fondsmidler, er gået til de 34 kommuner. Den samme tendens gælder Fondens Projekt Edison: halvdelen af alle deltagende lærere og elever kommer fra de 34 kommuner. For programmet Next Level’s vedkommende er der 50% flere deltagende elever i de 34 kommuner. Der er altså dobbelt så stor sandsynlighed for at deltage i længerevarende I&E-forløb, hvis man er elev i de 34 kommuner.

 

Tallene viser, at en kommunal strategisk eller politisk forankring er afgørende for både udbredelsen af I&E på skolerne og for elevernes chance for at deltage i I&E-undervisning i deres skoleforløb. Forskellen mellem kommunerne er stor: I nogle kommuner deltager op mod 45% af eleverne i I&E-undervisning hvert år, mens det i mange kommuner er under 10%.

 

Hjælp at hente hvis man vil have mere I&E

Fonden for Entreprenørskab er sat i verden for at hjælpe skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende. Det gør Fonden bl.a. ved at udvikle gratis undervisningsmaterialer, forske i entreprenørskabsundervisning og tilbyde rådgivning og sparring til skoler og uddannelser.

 

Vi ved, at det kan være en stor opgave for kommunerne at lave en strategi for I&E i skolen. Netop derfor har vi også en målrettet indsats for at støtte kommunerne med den opgave. Lige nu har vi fx et udbud af projektmidler, som kommunerne kan søge til netop det strategiske arbejde med at forankre I&E på skolerne. Og vi sparrer og rådgiver også gerne undervejs i processen, siger Christian Vintergaard.

 

Se det aktuelle udbud af projektmidler her. 

Der er ansøgningsfrist den 11. marts 2021.

 

Se hele analysen her.

 

Eksempler på kommuner med en klar I&E-politik eller -strategi

 

Hjørring Kommune

Hjørring Kommunes I&E-indsats tager afsæt i en virkelighed, der for mange kommuner betyder, at de unge flytter ud, og at der skal arbejdes målrettet for at få dem tilbage efter endt uddannelse. Herudover har de unge og I&E længe haft både politisk og ledelsesmæssigt fokus. Indsatserne er i dag beskrevet i ”Ungegarantien”.

 

Her kan man læse:

”Innovation og entreprenørskab er et obligatorisk tværgående tema i bh.kl.-9. klasse, der kan integreres i den fagdelte eller udmøntes i særlige projektorganiserede læringsforløb. ‘Innovation og entreprenørskab’ er orienteret mod praksisorienterede og anvendelsesorienterede undervisnings- og læringsformer. 

 

Indsatser fra 2019:

- Deltagelse i idé-/innovationskonkurrencer (Projekt Edison 6.-7. klasse og Next Level 7.-10. klasse), som er tværfaglige forløb, hvor eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt samt udfolde sig kreativt indenfor entreprenørskab og iværksætteri. 

 

- Alle folkeskoler udpeger en innovationsvejleder, og der dannes et kommunalt netværk for innovationsvejledere på tværs af skoler, som holder sig opdateret på området, samt tilrettelægger inspirationsture, oplæg, læringsforløb mv.”

 

På skolerne i kommunen er det synlige aftryk både de særlige konkurrencer, samarbejdet med erhvervslivet i kommunen samt tilstedeværelsen af innovationsvejledere. Skolerne forsøger også at integrere I&E i den daglige undervisning, en opgave der endnu ikke er nået helt i mål, og som kræver meget af lærere og ledelse.

 

Det er erfaringen, at en målrettet indsats for I&E, kræver politisk og ledelsesmæssig fokus, og at der tilføres energi, inspiration og hjælp til skolerne. Til gengæld er det tydeligt, at eleverne synes, det er godt med åbne opgaver, hvor de kan være nysgerrige og selv realisere deres ideer. Det er også tydeligt, at elever og lærere vender tilbage igen og igen, når de først er kommet i gang. De synes, det er fedt, og nogle af kommunens elever er nået rigtigt langt med deres projekter. 

 

 

Næstved Kommune

Næstved Kommunes engagement i innovation og entreprenørskab tager sit udgangspunkt i skolereformen fra 2013 og i en dedikeret indsats fra ledelsen for at gøre dette til virkelighed i skolen. Kommunen ser innovation og entreprenørskab som en vigtig del af dannelsesopgaven i det 21. århundrede.

 

I dag er indsatsen beskrevet i ”Vækst og Uddannelse” - en sammenhængende vision for erhvervsliv, skole og uddannelse i Næstved Kommune. 

 

Her kan man blandt andet læse:

”Iværksætteri, innovation og entreprenørskab”

Fra grundskolen til de videregående uddannelser i Næstved Kommune arbejdes på mange forskellige niveauer med iværksætteri og innovation. Det drejer sig om alt fra opfinderkonkurrencen Edison, virksomhedsudfordringer, byg en by, Lego Space Challenge hos grundskolen - til NGH Maker Space hos Næstved Gymnasium og HF, FabLab hos erhvervsakademiet Zealand til sundhedsinnovation hos Absalon. De fleste af disse initiativer gennemføres i nært samarbejde med lokale virksomheder, der inddrages med konkrete cases og udfordringer fra deres hverdag.”

 

På skolerne er det deltagelsen i de særlige forløb som ”Projekt Edison”, ”Lego Space Challenge” og ”Byg en By” mv., der er synlige udadtil. På de indre linjer findes der på flere skoler en innovationskoordinator eller ressourcepersoner med tovholderfunktion, og de lærere, der tidligere har deltaget i efteruddannelsesaktiviteter, tager værktøjer og ideer med i den daglige og faglige undervisning.

 

Ledelserne på skolerne har det som et særligt fokus og arbejder flere steder sammen med lærerteams om evaluering af I&E aktiviteter. Disse viser, at eleverne er glade for at engagere sig i relevante og virkelige problemer og for at kunne arbejde med egne ideer og projekter. Eleverne lærer også rigtigt meget om at samarbejde på et funktionelt niveau, en disciplin mange finder svært.