05 okt 2020  /  NyhedsRedaktør

Kronik: Bekæmp ungdomsarbejdsløshed med entreprenørskab

Af Anders Bjarklev, Rektor DTU
Camilla Wang, Rektor Professionshøjskolen Absalon
Ole Heinager, Adm. direktør NEXT – Uddannelse København og
Christian Vintergaard, Adm. direktør Fonden for Entreprenørskab

 

Coronakrisen sendte ikke alene vores elever og studerende hjem fra skoler og uddannelser, den har også sendt rigtig mange unge ud af arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden i Danmark er steget under Corona, og i bekymrende grad for unge. Fra februar til august 2020 steg ledigheden med 28 % for unge under 30 år, viser de sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik. I de fem foregående år steg ledigheden ikke for unge under 30 år i denne periode men lå stabilt. Ledigheden er steget for alle aldersgrupper i Coronakrisen, og er nu heldigvis faldende igen. Men vi er stadig bekymrede for de unge, og vi er ikke mindst bekymrede for, at vi kun har set toppen af isbjerget. 

 

Som nyuddannet kan det være svært at få foden indenfor på arbejdsmarkedet, og med de mange erhvervserfarne ledige, der har mistet deres job på grund af Coronakrisen, er konkurrencen spidset til. Lige nu står tusindvis af lærlinge og studerende med en afsluttet uddannelse med ringere håb for at komme ind på jobmarkedet.  

 

Vi ved fra tidligere økonomiske kriser, at kriserne i særlig høj grad rammer de unge. Der er få jobs at få, og de nyuddannede ender ofte bagerst i jobkøen. Vejen til det første job kan derfor blive både lang og svær, og meget tyder på, at ungdomsarbejdsløsheden fortsat vil være høj den næste tid, med de konsekvenser det vil få for både den enkelte og for samfundet.  

Af

talen mellem S, V, DF, RV, SF og EL den 17. juni lagde op til opkvalificerings- og uddannelsesinitiativer til netop at imødegå den øgede ledighed. Men i stedet for kun at fokusere på at sluse de nyuddannede ind på arbejdsmarkedet via udvidede traineeordninger og graduate-programmer, bør indsatsen også have et tredje markant ben – at de unge skaber deres eget job. 

 

En ekstraordinær tid kalder på ekstraordinære handlinger 

Hvis vi skal hjælpe vores unge menneskergive dem håb og sikre rammerne for at lykkes med en god start på deres arbejdsliv, så kræver det politisk handlekraft.  

 

Det første job eller beskæftigelse er vigtig for resten af vores arbejdsliv, viser undersøgelser. Derfor skal vi gøre alt, hvad der står i vores magt for, at ”årgang covid-19” ikke bliver en generation med ringere mulighed for at lykkes end generationerne før og efter. Vi må ikke løse udfordringen med passiv forsørgelse, men give dem tro på og rammer til, at de selv kan skabe, forandre og gøre en forskel. 

 

Vi har længe set en stigende interesse hos de unge for at skabe deres eget job. Enten i et team, hvor de skaber deres egen virksomhed, eller ved at ændre på rammerne, så de på innovativ vis kan indgå i det eksisterende arbejdsmarked. Coronakrisen har pustet til interessen, og det er ikke en umulig drøm. 

 

Interessen for entreprenørskab stiger  

De seneste analyser af iværksætteri i Danmark viser, at de unge både kan og vil skabe deres eget job. Fonden for Entreprenørskabs analyser viser, at der er kommet flere iværksættere under 25 år, og de er blevet bedre til at skabe jobs og få virksomheden til at overleve de første svære år. De unge har også et naturligt fokus på at se muligheder indenfor grøn omstilling, klima eller verdensmålene, så de skaber ikke alene jobs, de bidrager også til at løse globale udfordringer.  

 

Et par eksempler fra virkeligheden:  

 

To masterstuderende på DTU har udviklet byggeplader baseret på svampe, der kan erstatte træprodukter og isolering. Byggematerialerne er baseret på plader af svamperødderne mycelium, som er vokset på næring fra restaffald i form af hamp, bomuld eller tekstiler uden nylon. Materialerne er ikke kun bæredygtige, men viser også overraskende gode brandhæmmende egenskaber. 

 

To elever fra møbelsnedker-uddannelsen startede egen virksomhed under deres uddannelse, drevet af drømmen om det særlige håndværk og ønsket om at være med til at sætte dagsordenen, ændre den traditionelle produktion og gøre en forskel i verden. Det er kendetegnende for de erhvervsrettede uddannelser og hhx. 

 

Ca. 1000 hhx- og htx-elever på NEXT - Uddannelse København skal være med i et ambitiøst og nyskabende projekt for at fremme entreprenørielle kompetencer, og hvor de lærer at tænke i bæredygtighed og grøn omstilling. Tiltaget er det største af sin art nogensinde i en dansk gymnasiekontekst, og eleverne skal opleve at det faktisk er muligt at starte egen virksomhed og tjene penge på noget, der både er meningsfuldt og anvendeligt for samfundet.  

 

Styrk rammerne så flere unge kan og vil iværksætteri 

Vi håber derfor, at ansvarlige ministre vil hjælpe os med at skabe rammerne for, at vores elever og studerende kan lykkes i en svær tid og ikke bliver en årgang præget af langtidsledighed og håbløshed.   

 

Konkret beder vi om ændringer i rammebetingelserne, men også økonomisk bidrag til at sikre, at flere nyuddannede hjælpes til at skabe deres egne virksomheder, og vi på den måde øger antallet af unge, som på atypiske måder formår at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet og samtidig gør noget godt for den verden, de er en del af. 

 

Der er brug for en bredspektret indsats for at sikre, at vi får rettet vores unge over i en anden retning end hvad deres forestilling var for få måneder tilbage. Kravet til deres egen foretagsomhed er taget til. 

 

Vi foreslår derfor en række initiativer, som kan styrke området og klæde de unge på til at skabe, forandre og gøre en forskel, så vi undgå at tabe en generation til massiv ungdomsarbejdsløshed.  

 

1: Ekstraordinære uddannelsesindsatser, herunder innovationspraktikordninger, der matcher dimittender og faglærte med virksomheder og mulighed for skolepraktik i egen virksomhed for erhvervsuddannelser. 

 

2: Kulturskabende aktiviteter som fast track-forløb for grønne og bæredygtige iværksættere der er tæt på markedsimplementering, ny indsats for at understøtte og fremme diversitet, så bl.a. flere kvinder og flere med anden etnisk herkomst realiserer deres iværksætterideer, samt kampagner der skal give flere lærlinge og elever mod på at skabe deres eget job ved at starte nye, overtage eller udvikle eksisterende virksomheder. 

 

3: Særlige startup funding tiltag, herunder Mikrolegatordning for erhvervsuddannelseselever der vil starte egen virksomhed, økonomisk støtte så flere dimittender starter virksomhed kort før eller efter endt uddannelse, og generationsskiftelegater der skal sikre eksisterende erhvervsvirksomheders overlevelse gennem kompetent overdragelse til yngre generationer. 

 

4: Styrkede rammer for inkubation, bl.a. støtte til etablering af inkubator- og iværksættermiljøer på erhvervsuddannelserne, samt iværksætterhubs der skal understøtte indsatser og accelerationsforløb i iværksætterhuse og inkubatorer på både videregående og erhvervsrettede uddannelser. 

 

5: Innovation og ledelse i eksisterende virksomheder, herunder mulighed for lederlære i etablerede virksomheder for faglærte, samt intraprenørskabsprogram for videregående uddannelsesinstitutioner i et samarbejde med en bred vifte af private og offentlige organisationer.