20 aug 2015  /  NyhedsRedaktør

Konference samler sosu- og pa-uddannelserne om entreprenørskab

Entreprenørskab er i fokus, når praktikvejledere, uddannelseskoordinatorer, ledere og undervisere fra de socialfaglige uddannelser mødes til konference den 10. september. Her er der fokus på, hvordan praktikken og skolerne kan samarbejde om at understøtte elevernes innovative og entreprenante kompetencer.

Social- og Sundhedsuddannelserne og uddannelsen til pædagogisk assistent har en opbygning, hvor der veksles mellem praktik og skoleforløb. Det giver rig mulighed for at sætte innovation i spil til gavn for både elever og praksis.

 

Konferencen ”Innovation og fremtidens SOSU- og PA-medarbejdere ” sætter fokus på kompetencerne, som fremtidens medarbejdere skal have, og konferencen skal inspirere til en fælles forståelse af, hvordan skoler og praksis kan understøtte elevernes innovationskompetencer og planlægge fælles og egne aktiviteter, der kan følge innovationsdagsordenen til dørs.

 

På konferencen kan man høre om et eksempel på et samarbejde udviklet af SoSu Esbjerg. Her lærer eleverne, hvordan deres faglighed knyttes an til ikke bare den eksisterende praksis på praktikstedet, men at de samtidig kan bibringe denne praksis nye muligheder gennem innovative forløb. På den måde får sosu-assistenter og pædagogiske assistenter nogle kompetencer til at skabe værdi i praksis både i forbindelse med deres praktikforløb og efter endt uddannelse.

 

Der er også lagt op til, at deltagerne udveksler erfaringer og tilgange i forhold til, hvordan man kan bruge innovationsdidaktik i samarbejde mellem skole og praksis.

 

Konferencen bliver afholdt i Esbjerg, og arrangeret af Fonden for Entreprenørskab. Du kan læse mere om konferencen, se dagens program og tilmelde dig her via linket i boksen i højre side.