Konference: Entreprenørskab i grundskolen

Flere elever møder entreprenørskab i skolen end tidligere. Men der er et behov for at tydeliggøre, hvad det er eleverne skal lære for at gøre det muligt for beslutningstagere, ledere og praktikere at forankre entreprenørskab i skolen.

Nordisk ministerråd og Fonden for Entreprenørskab har udarbejdet en nordisk kompetence- og taksonomiramme for entreprenørskab i grundskolen. På konferencen Entreprenørskab i skolen vil den nye kompetenceramme blive præsenteret og diskuteret.

 

Derudover vil en række spændende oplæg og interaktive workshops søge at sætte fokus på entreprenørielle læringsmål, undervisningspraksis, evaluering og feedback, ledelse, strategi og implementering samt på den nyeste nordiske forskning på området.

 

Konferencen afholdes den 17. november 2015 på AFUK i København, og henvender sig både til praktikere og til ledere og beslutningstagere, da dele af dagen er delt op i to spor.

 

Konferencen afholdes i et samarbejde imellem Nordisk Ministerråd og Fonden for Entreprenørskab og er en del af aktiviteterne under Global Entrepreneurship Week.

 

Læs mere og tilmeld dig via links i højre side.