23 sep 2020  /  NyhedsRedaktør

Kendt tech-topchef overtager formandskab efter Lars Nørby Johansen

André Rogaczewski fra IT-selskabet Netcompany er ny formand for Fonden for Entreprenørskabs bestyrelse. Han afløser Lars Nørby Johansen, som har siddet på posten siden 2011.

Da Lars Nørby Johansen satte sig i stolen som bestyrelsesformand for Fonden for Entreprenørskab i 2011, var entreprenørskab et fremmedord i det danske uddannelsessystem, og kun få skoler og uddannelsesinstitutioner brugte entreprenørskab i undervisningen. I årene siden er innovation og entreprenørskab bl.a. blevet skrevet ind i folkeskolereformen og blevet en anerkendt del af undervisningen på mange ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

 

Det har været en glæde at være med i Fonden for Entreprenørskabs arbejde igennem de seneste ni år. Det er dejligt at se, at entreprenørskab i dag fylder markant mere i uddannelserne og i de unges aktive valg, og også at flere unge etablerer egne virksomheder. Der er dog stadigt et stort arbejde tilbage, før entreprenørskab er en naturlig del af alle uddannelser - et arbejde jeg ved, at Fonden og dens partnere arbejder for hver dag,” siger Lars Nørby Johansen.

 

Ny formand startede selv som iværksætter

Lars Nørby Johansen giver posten som bestyrelsesformand videre til André Rogaczewski, som er medstifter og administrerende direktør i det danske IT-selskab Netcompany, der i dag er en af de mest succesrige it-virksomheder i Norden med mere end 2500 medarbejdere på tværs af 10 kontorer i 6 lande. André Rogaczewski er uddannet cand.scient. i datalogi ved Aalborg Universitet, og udover sin direktørpost i Netcompany, sidder han i flere bestyrelser og på tillidsposter. Bl.a. som formand for Teknologipagtrådet, som blev nedsat af regeringen i 2018 og som arbejder for, at flere tilegner sig tekniske, naturvidenskabelige og digitale kompetencer.

 

André Rogaczewski har været repræsentantskabsformand for Fonden for Entreprenørskab siden 2018, hvor han overtog posten fra Tommy Ahlers, som blev udnævnt til minister. Nu sætter André Rogaczewski sig altså i stolen som bestyrelsesformand og kan dermed fortsat præge entreprenørskabsområdet i de kommende år.

 

Jeg er stolt og glad for at blive betroet posten som bestyrelsesformand for Fonden for Entreprenørskab. Som iværksætter og virksomhedsleder er entreprenørskab en dagsorden, der ligger mit hjerte meget nært. Jeg vil i tæt samarbejde med en yderst kompetent og motiveret bestyrelse fortsætte arbejdet for at fremme iværksætteri i Danmark, anspore sulten efter at skabe nye succesfulde virksomheder, der udvikler løsninger på samfundets mest presserende udfordringer og understøtte, at vi får endnu flere dygtige medarbejdere med et entreprenant mindset. Verden ændrer sig hastigt og virksomhederne har hele tiden behov for at genopfinde sig selv. Her spiller entreprenørskab en helt afgørende rolle for at skabe nye arbejdspladser, højere velstand og mere velfærd. Der skal samtidig lyde en kæmpestor tak til Lars Nørby Johansen for hans store engagement og vigtige indsats som formand gennem mange år,” lyder det fra André Rogaczewski.

 

Et partnerskab på tværs af politik, erhvervsliv og uddannelser

Fonden for Entreprenørskab blev oprettet i 2010 bygget ovenpå Selvstændighedsfonden og Young Enterprise. Fonden har fire ministerier i ryggen, et stærkt samarbejde med uddannelsessystemet og erhvervslivet.

 

Når André Rogaczewski tiltræder posten som bestyrelsesformand, kommer han derfor til at indgå i et stærkt partnerskab med en lang række virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, såsom Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finans Danmark og Danske Universiteter m.fl., der også er repræsenteret i Fondens bestyrelse og repræsentantskab.

 

Adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab, Christian Vintergaard, ser frem til et stærkt samarbejde med den nye bestyrelsesformand:

 

Med rette vil jeg sige en stor tak til Lars Nørby Johansen for hans store indsats for at fremme entreprenørskab i Danmark. Hans arbejde har været med til at sikre, at mange tusind unge i dag har innovation og iværksætteri som en integreret del af deres undervisning. Jeg ser frem til et nyt og tættere samarbejde med André Rogaczewski, hvor vi skal omsætte Fonden for Entreprenørskabs nye strategi til virkelighed; et arbejde hvor vi ønsker entreprenørskab for alle, så unge kan skabe, forandre og gøre en forskel i verden, og hvor især diversitet og udbredelse er vigtige temaer.”

 

André Rogaczewski overtog officielt posten som bestyrelsesformand for Fonden for Entreprenørskab tirsdag den 22. september 2020.