02 okt 2017  /  NyhedsRedaktør

Iværksætterundervisning skal styrke unge i udsatte boligområder

Otte skoler i Aarhus skal være frontløbere i et nyt projekt, hvor eleverne gennem iværksætterundervisning i skolen skal være med til at skabe en positiv forandring i de boligområder, hvor de bor. Fonden for Entreprenørskab og Det Boligsociale Fællessekretariat står bag projektet i samarbejde med Aarhus Kommune. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Iværksætterunge er et nyt projekt, som otte skoler i Aarhus, Ung i Aarhus Syd og seks boligsociale helhedsplaner skal arbejde sammen om i de kommende år. Målet er at give elever i 7.-9. klasse iværksætterkompetencer og –erfaringer og at give dem et sted, hvor de kan omsætte teori til praksis. På den måde er de med til at skabe en iværksætterkultur i udsatte boligområder i Aarhus.

 

Tilst skole er en af de deltagende skoler. Skoleleder Lone Jørgensen håber, at det nye fag i iværksætteri kan være med til at fange nogle af de børn, der ikke er så interesserede i de mere traditionelle fag: Vi ligger i et område, hvor der er en del børn, der kan være social udsatte. For dem må den boglige faglighed aldrig stå alene - det kan dette fag understøtte. Hun fremhæver, hvor vigtigt det er, at skabe en samlet indsats omkring de børn, der er udsatte: Det tætte tværfaglige samarbejde på tværs af den boligsociale indsats, klubben og erhvervslivet giver en god effekt, der understøtter vores børn – især de der har brug for en håndholdt indsats.

 

Første skridt er, at lærerne skal på efteruddannelse. Samtidigt skal der udvikles et helt nyt valgfag, som skal udbydes på de otte skoler fra det kommende skoleår. De boligsociale medarbejdere skal også involveres i projektet, så de unge kan omsætte det, de lærer i undervisningen, til konkrete aktiviteter eller ideer i deres respektive boligområder. Idéen er også at involvere det lokale erhvervsliv, så de unge kan arbejde sammen med virksomhederne om at realisere nogle af deres projekter.

 

Boligsocial leder Jan Houborg Andersen fra Langkærparken i Tilst ser den boligsociale indsats som et samlende led i projektet: Vi arbejder i forvejen på tværs mellem vores beboere og det lokale erhvervsliv. Det betyder, vi har mulighed for at koble skolen og læringsdelen sammen med erhvervslivet. Jan Houborg Andersen oplever, at erhvervslivet sætter nogle helt andre og meget konkrete krav til de unge: De unge, vi tidligere har sat i forbindelse med erhvervslivet, vokser virkelig med opgaven, fordi de oplever en helt anden grad af relevans for deres eget liv.

 

Pilotprojekt for andre boligområder følges af forskere

Iværksætterunge bliver fulgt af forskere i de to år, hvor eleverne skal have valgfaget i skolen. Målet er at se, hvilken effekt projektet har på eleverne.

 

Både dansk og international forskning viser, at entreprenørskabsundervisning øger elevers lyst til at blive iværksættere og de får større tiltro til deres egne kompetencer. Elever, som har deltaget i entreprenørskabsundervisning, vil have en øget sandsynlighed for at arbejde med innovation, at blive iværksættere og at blive ledere senere i livet.

 

Flere studier har vist, at iværksætterundervisning kan skabe iværksætterånd hos unge og gøre dem parat til at engagere sig aktivt i samfundet. Vi kan også se, at denne mere handlingsorienterede undervisning typisk er motiverende for unge, der kan se skolen som udfordrende. Dette projekt er en unik mulighed for forskningsmæssigt at opnå indsigt i effekter og kulturpåvirkning af en vedholdende indsats, siger Kåre Moberg, seniorforsker og ph.d. ved Fonden for Entreprenørskab.

 

Projektet bliver fulgt tæt, og planen er, at det på sigt skal kunne udbredes til andre områder i Danmark.

 

Baggrund:

Fonden for Entreprenørskab har sammen med Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus modtaget 3,9 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projektet ”Iværksætterunge”. Projektet foregår i tæt samarbejde med Aarhus Kommune.

 

Projektet følges af forskere i de 2 år, de unge deltager i undervisning og aktiviteter. Samtidig skal der udvikles en ”best practice”-model, så projektet efterfølgende kan kopieres og implementeres i skoler og udsatte boligområder andre steder i landet.

 

Der deltager seks boligsociale helhedsplaner og otte skoler på tværs af Aarhus, der samarbejder om projektet:

 

  • Bispehaven: Ellekærskolen
  • Gellerup/Toveshøj: Sødalskolen, Tovshøjskolen og Lykkeskolen
  • Langkærparken: Tilst skole
  • Præstevangen: Rosenvangskolen
  • Trigeparken: Bakkegårdsskolen
  • Viby Syd: Søndervangskolen