18 mar 2021  /  NyhedsRedaktør

Iværksætteri som valgfag i skolen styrker udsatte unge

Unge med større tro på egne evner og styrkede kompetencer i at tænke kreativt og håndtere usikkerhed – det er resultaterne af projektet Iværksætterunge, der gennem to år har kørt i Aarhus Kommune. I projektet har seks skoler i samarbejde med lokale boligsociale indsatser tilbudt elever i 7.-9. klasse valgfaget Iværksætterunge, og en forsker har fulgt med på sidelinjen. Resultatet er, at iværksætteri som valgfag i skolen styrker udsatte unge og gør en positiv forskel i lokalområdet.

Gennem konkret erfaring med iværksætteri og entreprenørskab er 176 unge i udsatte boligområder i Aarhus blevet bedre til at tænke kreativt, håndtere usikkerhed, planlægge og præsentere foran andre. Samtidig føler de unge, at de har stor gavn af de kompetencer, som de har udviklet i forløbet, og at de vil kunne bruge dem i andre skolefag. Det viser den forskning og evaluering, som har fulgt det innovative udviklingsprojekt tæt.

 

- Når undervisning giver elever lyst til at lære mere og samtidig skaber et stærkt fællesskab, styrker det skoleglæden. Det har Iværksætterunge gjort. Den anderledes tilgang til skolearbejdet har haft en positiv virkning på eleverne, og de har været med til at skabe synlige forbedringer i deres lokalområder. På sigt håber vi også, at den tidlige introduktion til iværksætteri vil smitte positivt af og sikre større diversitet blandt dem, der kommer til at skabe fremtidens arbejdspladser, siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.  

 

En mærkbar forskel i lokalområdet 

Et af de steder, som har mærket effekten af Iværksætterunge, er i Trige lige udenfor Aarhus. Her har elever fra 7.9. klasse på Bakkegårdsskolen gennem de seneste par år haft Iværksætterunge som valgfag, og det er der kommet mærkbare forandringer i lokalområdet ud af. Bl.a. er en utryg, mørk og beskidt tunnel under en trafikeret vej forvandlet til et inspirerende kunstværk.  

 

I samarbejde mellem fællesråd, kirke, skole og den boligsociale helhedsplan var eleverne med til at gendesigne tunnellen for at gøre den tryg, flot og en oplevelse at færdes i. Mette Jørgensen fra den boligsociale helhedsplan var en del af undervisningen:  

 

- Børnene var vildt tændt på, at tunnelen skulle vise mangfoldigheden i Trige, så de besluttede, der skulle males flag for alle nationaliteter, der bor i byen. 

 

Derudover arrangerede eleverne i Iværksætterunge en indsamling til projektet, de stod for logistikken omkring, at hver klasse fra Bakkegårdsskolen skulle male et flag dernede, og til sidst var det også dem, der delte pølser ud til indvielsen. 

 

Lærer på valgfaget, Maja Sandgren Birker meget begejstret for samarbejdet med lokalsamfundet, og så kan et anderledes valgfag som Iværksætterunge noget andet end de traditionelle fag, mener hun. 

 

- Det er et super superfedt valgfag, for vi får mulighed for at undervise på en anden måde omkring for eksempel idéprocesser og udvikling. Jeg bruger elementer fra valgfaget ind i min anden undervisning, da det kan være med til at forny de fag. 

 

Iværksætterunge kan gøre en forskel for endnu flere udsatte unge 

Iværksætterunge har siden 2017 kørt som pilotprojekt i Aarhus. Målet har været at give elever i 7.-9. klasse iværksætterkompetencer og -erfaringer samt et sted, hvor de kunne omsætte teori til praksis. På den måde skulle de unge være med til at skabe en iværksætterkultur i de områder, hvor de bor. Forløbet har i 2020 været udfordret af hjemsendelse af eleverne som følge af corona-restriktionerne, og den skarpe prioritering af hvilken undervisning der blev afholdt.  

 

Alle erfaringerne fra iværksætterunge er nu samlet og klar til at blive brugt i hele landet. Derfor er der udviklet et undervisningsmateriale og en håndbog til opstart af valgfaget, som gør det let at komme i gang med for andre skoler og boligområder. Iværksætterunge er siden blevet taget op af Kokkedal Skole, som lige nu er i gang med forløbet, der afsluttes først i april måned 2021. 

 

Iværksætterunge er gennemført i et samarbejde mellem Det Boligsociale Fællessekretariat og Fonden for Entreprenørskab, og projektet blev støttet økonomisk af Den A. P. Møllerske Støttefond. Projektet er blevet evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). 

 

Læs mere om Iværksætterunge, og find undervisningsmateriale og håndbog her.

 

Fototekst:
Boligsocial medarbejder Mette Jørgensen
 (TV) og lærer Maja Sandgren Birk står i tunnellen som elever fra Iværksætterunge-valgfaget har været med til at gendesigne. 
Foto: Gorm Olesen