18 sep 2014  /  NyhedsRedaktør

Hvordan tester man entreprenørskab til eksamen?

En ny rapport belyser hvilke eksamens- og evalueringsformer, der bruges i entreprenørskabsundervisningen på de danske videregående uddannelser. Rapporten peger også på nye muligheder.

Entreprenørskab er i stigende grad blevet udbredt på de videregående uddannelser i de seneste år. Det har Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise blandt andet fastslået i en kortlægning af entreprenørskabsundervisningen i Danmark.

 

Men der har ikke været meget fokus på, om entreprenørskabsundervisningen også bliver afspejlet i nye eksamens- og evalueringsformer. Det sætter en ny rapport fokus på.

 

Undervisning og eksamen skal hænge sammen 

Entreprenørskabsundervisning er ikke kun én ting, men varierer fra kursus til kursus, og der er således heller ikke kun ét svar på, hvordan eksamen i entreprenørskab skal eller burde være udformet. Men det er væsentligt, hvordan man eksaminerer studerende i entreprenørskabskurser, hvis man gerne vil uddanne unge med viden om entreprenørskab og entreprenørielle færdigheder og kompetencer.

 

Det er også væsentligt, at de studerende kan genkende det, de bliver undervist i og den måde de bliver undervist på, i det de bliver evalueret på til eksamen.

 

Traditionelle eksamensformer dominerer 

Rapporten peger på, at de former for evaluering og eksamen, der anvendes i dag, er de klassiske eksamensformer, vi kender fra tidligere. Nyere evaluerings- og eksamensformer som pitch, forretningsplan og portfolio bliver ikke anvendt i lige så høj grad. Det er et område, som der med fordel kunne forskes mere i.

 

I rapporten er der også en lille case-samling med eksempler på, hvordan nogle undervisere arbejder med nye og innovative former for eksamen i entreprenørskab. De cases kan fungere som inspiration til undervisere, der gerne vil tilpasse evaluering og eksamen i egen entreprenørskabsundervisning.

 

Projektet er gennemført af Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise og finansieret af Erhvervsstyrelsen og Uddannelsesministeriet.