13 nov 2014  /  NyhedsRedaktør

Hver femte elev får entreprenørskabsundervisning

Innovation og entreprenørskab er i fremgang på landets uddannelser, og i det seneste skoleår har 40.000 flere unge fået entreprenørskabsundervisning sammenlignet med året før. Det viser en ny analyse fra Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise.

Næsten hvert femte barn eller ung møder i dag entreprenørskab i undervisningen i løbet af deres skole- og studietid. Det er en stor fremgang fra for fem år siden, hvor Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise for første gang kortlagde entreprenørskabsundervisningen i Danmark.

 

Kortlægningen giver os et unikt datagrundlag for at kunne se på udviklingen. Der er ingen tvivl om, at det går den rigtige vej. Langt flere børn og unge møder i dag entreprenørskab i skolen eller på studiet, og det er bestemt positivt. Men der er stadig lang vej endnu, før alle unge møder entreprenørskab i løbet af deres skolegang og uddannelse, og det vil kræve en ekstra indsats. Især skal der øget fokus på efter- og videreuddannelse af lærere og undervisere,” siger Christian Vintergaard, adm. direktør, Fonden for Entreprenørskab – Young Entreprise.

 

Flest møder entreprenørskab på ungdomsuddannelserne 

 

Entreprenørskabsundervisning handler om at give de unge evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi. De unge får større tro på egne evner og de får styrket deres handlekraft og kreativitet.

 

Den nye kortlægning viser, at 230.000 elever og studerende har deltaget i entreprenørskabsundervisning i 2013/2014. Det svarer til 18,6 pct. af alle elever og studerende. For fem år siden var det 92.000 elever og studerende der deltog i entreprenørskabsundervisning, svarende til 8 pct. af alle elever og studerende.

 

Entreprenørskab er mest udbredt på ungdomsuddannelserne. Her møder 36 procent af de unge entreprenørskabsundervisning. I landets grundskoler er det 13,9 procent af eleverne, og på de videregående uddannelser er det 13 procent af de studerende, der møder entreprenørskab i undervisningen.

 

Se kortlægningen for 2013/2014 samt de seneste fire år via linket i højre side.