19 okt 2015  /  NyhedsRedaktør

Fremtidens iværksættere formes i skolen

2227 skoler modtager i uge 43 nyt undervisningsmateriale, der skal hjælpe iværksætterlysten på vej og lære børn helt ned til 0. klasse at tænke innovativt.

Som en velkommen tilbage fra efterårsferie-gave, modtager samtlige grundskoler i Danmark mandag i uge 43 en kasse pakket med viden, inspiration og tværfagligt undervisningsmateriale rettet mod at styrke børn og unges evne til at tænke nyt, se muligheder og omsætte gode idéer til værdi.

 

Initiativet markerer startskuddet på Global Entrepreneurship Week (GEW), der i år har særligt fokus på næste generation iværksættere; elever, studerende og unge iværksættere under 30 år, der alene eller sammen med andre handler på muligheder og gode idéer, og omsætter disse til værdi for andre. Der er nemlig stort potentiale i tidligt at lære børn og unge at handle på deres idéer, for på den måde at gøde jorden for fremtidens værdiskabere.  

 

Forskning viser, at undervisning i entreprenørskab har en positiv effekt både på børns lyst til at lære nyt og på interessen for iværksætteri. Vi ved også at iværksættere, der har haft mulighed for at øve sig, stifter mere levedygtige virksomheder. Vi skal handle på det her. Samfundet er afhængigt af, at flere forfølger deres idéer og skaber nye løsninger, produkter og ydelser – og nye arbejdspladser,” siger Sine Larsen, kampagnechef på Global Entrepreneurship Week Denmark.

 

Ambassadører inspirerer

Uddelingen af kasserne sker som en del af optakten til Global Entrepreneurship Week, der finder sted i uge 47. Undervisningsmaterialet følges op af en omfattende kampagne, hvor en vifte af etablerede iværksættere har meldt sig som GEW-ambassadører. Fra uge 44 og frem til uge 47 besøger de skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor de vil inspirere elever og studerende til at forfølge deres drømme og handle på deres gode idéer.

 

Der er lavet mange studier af, hvad der skal til for at få folk til at blive iværksættere. En af de ting, der går igen er, at rollemodeller er vigtige for iværksætteres succes på den lange bane. Vi skal vise bredden af iværksættere i Danmark. Bliver du præsenteret for et bredt udsnit, er der større sandsynlighed for, at du møder netop den, der tænder gnisten og gør, at du selv får mod på at skabe din egen virksomhed eller dit eget job,” forklarer Anders Hoffmann, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, der sammen med Fonden for Entreprenørskab står bag Global Entrepreneurship Week.

 

Aldrig for tidligt at anspore til iværksætteri

Kasserne indeholder blandt andet opgaver og læringsspil og Global Entrepreneurship Week Denmark håber, at de kan være med til at inspirere både børn og voksne, og samtidig vil gøre det nemt for lærerne at tilrettelægge et undervisningsforløb med iværksætteri og entreprenørskab i fokus, der også kan bruges helt ned i 0.klasse.

 

Hvis vi skal have iværksætterlysten til at spire, skal vi tage fat så tidligt som muligt. Vi skal styrke børnenes tro på, at de godt kan og ruste dem ordentligt til fremtidens arbejdsmarked. Skolerne er stedet at starte, hvis vi vil gøre en forskel,” forklarer Sine Larsen. 

 

Godt 20 procent af de danske skoleelever modtager allerede undervisning i entreprenørskab. Det tal ventes dog at stige de kommende år, da skolereformen har gjort entreprenørskabsundervisning til en fast del af skemaet med faget Håndværk & Design. Den øgede fokus på entreprenørskab og innovation glæder Pia Brandt, der som lærer på Hummeltoftskolen i Sorgenfri har arbejdet med iværksætterundervisning i både indskolingen og på mellemtrinnet.

 

Som jeg ser det, handler det om at give eleverne livsduelighed i form af nogle praksisnære og lærerige forløb. Eleverne elsker simpelthen, når vi laver det her. Det er forløb, der sætter teori ind i en meningsfuld kontekst og som giver rig mulighed for at tilpasse undervisningen både til den enkelte elev og de enkelte fag,” understreger Pia Brandt.