23 jun 2015  /  NyhedsRedaktør

Fonden for Entreprenørskab skal stå for iværksætteruge

Danmarks Vækst- og Iværksætteruge skifter i år navn til Global Entrepreneurship Week Denmark og kommer under Fonden for Entreprenørskabs vinger.

Global Entrepreneurship Week (GEW) er en verdensomspændende begivenhed, der finder sted hvert år i november måned. Ugen er iværksat af den amerikanske organisation Kauffman Foundation og formålet er at sætte entreprenørskab på den globale dagsorden. Navneskiftet styrker det internationale fokus i ugen og signalerer, at Danmark er en del af et vidtforgrenet netværk på 160 lande, der alle arbejder for at hjælpe nye iværksættere godt på vej.

 

Gode idéer kan ikke stå alene

For at skabe vækst og udvikling har Danmark brug for mennesker, der har modet til at sætte idéerne i værk og sætte viden i praktisk anvendelse, GEW Denmark vil inspirere flere mennesker til at handle på deres idéer og drømme.

 

I år er der særligt fokus på fremtidens værdiskabere; elever, studerende og unge iværksættere under 30 år, der alene eller sammen med andre handler på muligheder og gode idéer, og omsætter disse til værdi for andre. Det handler ikke kun om at skabe økonomisk værdi. Værdi af kulturel eller social art er ligeså vigtig.

 

”Vi er afhængige af, at flere finder modet til at skabe nye løsninger, produkter og ydelser og dermed også flere arbejdspladser. Der er et stort potentiale i, at lære børn og unge at handle på deres idéer, for på den måde at gøde jorden for næste generation jobskabere”, forklarer Sine Larsen, projektleder på Global Entrepreneurship Week.

 

En kulturel bevægelse

Engagement og involvering er centralt i GEW Denmark. Udover at samarbejde med en række offentlige og private organisationer, hjælpes projektet også på vej af ihærdige iværksættere, der har påtaget sig rollen som ambassadører for GEW Denmark.

 

Global Entrepreneurship Week Denmark finder sted i uge 47 fra 16. – 22. november, hvor programmet vil byde på en vifte af events og aktiviteter, som er åbne for alle.
For børn og unge starter aktiviteterne dog allerede i uge 44, hvor skoler og uddannelsesinstitutionerne over hele landet vil arbejde med iværksætteri og entreprenørskab som tema. GEW Denmark og Fonden for Entreprenørskab understøtter processen med undervisningsmaterialer, hjælp til at stable events på benene og mulighed for, at få besøg af en GEW ambassadør, der deler ud af sin viden og inspirerer til at handle på gode idéer og drømme.


Læs mere om Global Entrepreneurship Week på www.gew.co