09 mar 2017  /  NyhedsRedaktør

Folkemødet 2017 - mød vores eksperter

I Fonden for Entreprenørskab er vi i fuld gang med at planlægge Folkemødet 2017, og vi glæder os til at debattere uddannelse, entreprenørskab og iværksætteri med jer på Bornholm. Savner du en dygtig debattør, en oplægsholder eller en ordstyrer til jeres arrangement, så stiller vi også meget gerne op. Du kan læse mere om vores eksperter nedenfor.

Christian Vintergaard, adm. direktør

 

Christian har stor viden om entreprenørskab i uddannelseskontekst og fungerer som ekspert for både danske og internationale politikere, embedsmænd og medier. Christian har stor viden om entreprenørskabsundervisning, iværksætteri, forretningsstrategi, vækst og forskning om entreprenørskab.

 

Christian deltager ofte i paneldebatter eller som hovedtaler og er jævnligt brugt som oplægsholder omkring entreprenørskab, unge og iværksætteri mv.

 

Viden om: Strategisk ledelse, Ngo'er, Innovation Management, Entreprenørskab, Forretningsudvikling, uddannelsespolitik, Startups, Innovation.

 

Kontakt

Mobil: 28 75 41 91

Mail: Christian@ffe-ye.dk

 

 

Pernille Berg, forskningschef

Forskningchef med ledelseserfaring fra videregående uddannelsesinstitutioner. I Fonden sidder Pernille som chef for forskning, analyse og videregående uddannelser. Arbejdsopgaverne rummer strategisk sparring med universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner om udvikling af entreprenørskabsaktiviteter: udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, udvikling af nye uddannelser samt studenterrettede aktiviteter. Herudover indgår Fonden i flere forskningsprojekter omhandlende udvikling af nye metoder og effektmålinger af entreprenørskabsaktiviteter i hele uddannelsessektoren.

 

Pernille har deltaget i flere paneldebatter og været brugt som oplægsholder vedr. udvikling og erfaringer omkring entreprenørskab i uddannelsessektoren.

 

Viden om: Videregående uddannelser, forskning, følgeforskning, effektmålinger, uddannelsessektoren, uddannelsesudvikling, uddannelsespolitik, strategisk uddannelsesudvikling, ledelse, innovation, entreprenørskab, startups, inkubator, væksthuse, mikrolegater, student startups, kvalitet, akkreditering udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, undervisning, læring, studerende, forskning.

 

Kontakt

Mobil: 23 46 96 75

Mail: Pberg@ffe-ye.dk

 

Andreas Kambskard, projektleder

Akademisk iværksætter og underviser med erfaring fra både folkeskolen og gymnasiet. I Fonden sidder Andreas som projektleder for STX og HF-området, hvor han arbejder med kompetenceudvikling for undervisere og implementering af innovations- og entreprenørskabsundervisning i gymnasiesektoren.

 

Med sin baggrund som antropologisk iværksætter har Andreas fungeret som oplægsholder og debattør om entreprenørskab inden for humaniora og samfundsvidenskab.

 

Viden om:  Ungdomsuddannelser, STX og HF, Gymnasiale uddannelser, Innovation og entreprenørskab i uddannelsessektoren, Studerende, Akademiske iværksættere, Uddannelsespolitik

 

Kontakt

Mobil: 31 76 28 51

Mail: Andreas@ffe-ye.dk

 

 

Henrik Thøgersen Thise

Projektleder med undervisnings og iværksættererfaring. I Fonden for Entreprenørskab sidder Henrik som Projektleder i Grundskoleteamet. Henrik er projektleder for Projekt Edison og NextLevel, derudover arbejder Henrik med rådgivning, sparring og kompetenceudvikling af lærere og undervisere på grundskoleområdet. Henrik har flere års erfaring med implementering af innovationsdidaktik og entreprenørskabskompetencer i grundskolen.

 

Med en baggrund som lærer har Henrik viden og erfaring indenfor pædagogik og didaktik, samt implementering af disse i entreprenante processer og aktiviteter. Henrik har været brugt som oplægsholder og facilitator inden for innovation og entreprenørskab i undervisningen.

 

Viden om: Grundskolen, innovationsdidaktik, entreprenørskabskompetence, folkeskolelærer, faglig rådgiver, undervisning, elevaktiviteter og kompetenceudvikling

 

Kontakt

Mobil: 31 23 09 96

Mail: Henthi@ffe-ye.dk

 

 

Tau Rebecca Mikkelsen

Gymnasielærer, lokal ildsjæl og regionsleder for Fonden for Entreprenørskab på Bornholm. Tau har stor erfaring med udvikling og implementering af innovation og entreprenørskab i undervisningen grundskoler og ungdomsuddannelser og på Bornholm har hun bl.a. stået i spidsen for videreuddannelse af innovationsvejledere på samtlige øens grundskoler og har stor erfaring med at skabe koblinger mellem erhvervsliv og uddannelser.


Tau er også selv underviser på Campus Bornholm, hvor hun underviser hhx/htx-elever i innovation og iværksætteri. Derudover er Tau journalist, iværksætter, tøjdesigner og procesfacilitator med speciale i den innovative proces. 

 

Viden om: Grundskolen, Ungdomsuddannelser, Bornholm, Samarbejde mellem uddannelser og erhvervsliv, Uddannelse, Entreprenørskab

 

Kontakt

Mobil: 30 11 58 35

Mail: Taumik@ffe-ye.dk