21 maj 2014  /  NyhedsRedaktør

Flere studerende møder entreprenørskab

De danske universiteter har øget antallet af entreprenørskabskurser med 10 procent på ét år, og samtidig vælger flere studerende at følge et entreprenørskabskursus. Det viser en ny kortlægning fra Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise.

I universiteternes nye tilsynsrapporter er innovation og entreprenørskab for første gang skrevet ind som et fokusområde. Den nye kortlægning af undervisningen på de otte danske universiteter for efteråret 2013 peger da også i en positiv retning.

 

Universiteterne har i efteråret 2013 udbudt 10 procent flere entreprenørskabskurser sammenlignet med efteråret 2012. Samtidig er antallet af studerende, der deltager i et entreprenørskabskursus under studiet, steget med 7,5 procent.

 

Vi kan begynde at se effekterne af de forskellige tiltag, der har været på området de seneste år. Flere studerende finder det attraktivt at vælge entreprenørskabskurser, fordi det skaber nye karriereveje for dem, og samtidig har universiteterne fået øget fokus på entreprenørskab. Det viser, at hvis man investerer i det her område, så vil det også have synlig effekt på både den korte og den lange bane,” siger Christian Vintergaard, adm. direktør, Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise.

 

Stadig udfordringer

 

Selv om universiteterne udbyder flere entreprenørskabskurser og flere studerende deltager, så er den samlede andel af universitetsstuderende, der møder entreprenørskab uforandret. Det skyldes et stort optag af nye studerende på universiteterne og dermed en stigning i det samlede antal indskrevne studerende.

 

Under ti procent af de studerende møder i dag entreprenørskab på deres studie. Men da størstedelen af entreprenørskabskurserne udbydes på kandidatniveau, vil de årgange, hvor der er optaget mange nye studerende, endnu ikke være nået hertil. Derfor vil man formentlig se en stigning i antallet og andelen af studerende, der deltager i entreprenørskabskurser, i de kommende år.

 

Hvis man møder entreprenørskab i løbet af ens studietid øges chancerne for, at man starter egen virksomhed eller bliver en innovativ medarbejder. Så det er klart en positiv tendens, at universiteterne udbyder flere entreprenørskabskurser. Men der er stadig lang vej, før alle universitetsstuderende møder entreprenørskab, og det kræver, at man fra politisk side sætter ressourcer af og prioriterer det her område endnu højere,” siger Christian Vintergaard.

 

Se hele rapporten i linket i højre side.