27 okt 2016  /  NyhedsRedaktør

Fire års innovationsundervisning kulminerer på Sct. Hans Skole

På Sct. Hans skole i Odense har innovation og entreprenørskab været på skemaet for de ældste elever i fire år. I år tog skolen så skridtet endnu videre, hvilket kulminerede med to ugers intensiv entreprenørskabsundervisning for alle klassetrin.

Som Fonden for Entreprenørskab kunne præsentere tidligere på måneden, har mere end halvdelen af landets grundskoler på den ene eller anden måde inkluderet entreprenørskab som en del af undervisningen.

 

En af de skoler, der har været med, lige siden Fonden for Entreprenørskab begyndte at kortlægge de danske grundskolers aktivitet på dette område, er Sct. Hans Skole i Odense. Her kunne eleverne i skolens udskoling for fire år siden for første gang vælge en såkaldt innovationslinje, hvor innovation er på skoleskemaet fire timer om ugen. Morten Relster er foruden at være lærer på Sct. Hans Skole også tovholder for innovationslinjen. Da han startede samtidig med innovationslinjen for fire år siden, var det tydeligt for ham, at der på skolen manglede en ensretning i den måde, som der blev undervist i entreprenørskab på.

 

"Jeg syntes, den fælles indsats manglede et fælles sprog. Der var flere undervisningsforløb, som indeholdt elementer af entreprenørskab, men som hverken italesatte entreprenørskab eller innovation - og det var især ærgerligt for eleverne. Jeg kunne derudover godt tænke mig, at vi gjorde noget mere for at få hele skolen med," forklarer han.

 

Kan streetkultur være entreprenørskab?

I de efterfølgende år har Sct. Hans Skole arbejdet yderligere på at gøre entreprenørskab til en større del af undervisningen. Eksempelvis har flere af skolens klasser og årgange deltaget i forskellige projekter som Edison, YEDAC og Next Level, men i år valgte skolen at udvide inklusionen af entreprenørskabsundervisningen yderligere.

 

Støttet af fondsmidler fra Fonden for Entreprenørskab arrangerede Sct. Hans Skole således innovationsuger for hele skolen i uge 40 og 41 - ind- og mellemskolingen fik en uge hver, mens udskolingen havde fornøjelsen af entreprenørskabsundervisning i begge uger. Det kom der et hav af forskellige projekter ud af, som omhandlede alt lige fra streetkultur til byudvikling og bæredygtig energiforsyning.

 

"Når eleverne fik de her tougers-forløb, fik de en klart større meningsforståelse og mulighed for fordybelse i både forskellige entreprenørskabsaspekter samt idéudvikling og projektarbejde. Alle de elever, jeg har talt med efterfølgende, syntes, det var fedt at fordybe sig i et projekt som dette over længere tid," siger Morten Relster.

 

Den røde innovationstråd

Efterfølgende har Odense Kommune støttet Sct. Hans Skole med yderligere midler, som efter planen skal bruges på at afholde såkaldte akademidage med foredragsholdere, der skal give skolens elever endnu større indblik i entreprenørskabsverdenen og giver skolen mulighed for at prøve andre innovationsperspektiver af.

 

Sct. Hans Skole er allerede blevet beriget med omkring 30 forskellige innovationsforløb, som i fremtiden kan bruges som en del af undervisningen. Ifølge Morten Relster stopper Sct. Hans Skoles entreprenørskabsindsats dog ikke her. Fremover kunne han nemlig godt tænke sig, at man skabte en rød innovationstråd for alle elever og klassetrin på Sct. Hans Skole.

 

"Vores håb er, at de her innovationsuger kan være de første spadestik, som kan give eleverne en læring, der følger dem gennem hele deres skoletid. På den måde er det altså ikke først som en del af innovationslinjen i udskolingen, at de skal til at tilegne sig nye læring omkring entreprenørskab. Jeg håber, at vi kan lave en form for fast plan for entreprenørskabsundervisningen fra 0.-9. klasse, som er fyldt med gode oplevelser og en masse læring, eleverne kan forholde sig til - det skal jo også være sjovt at gå i skole," siger han.