Finanslovsforslag mangler fokus på entreprenørskab

Regeringen har fremlagt sit finanslovsforslag, og der er lagt op til markante besparelser på en lang række områder. Blandt disse er både forsknings-, uddannelses- og erhvervsfremmeområdet, og det kan få konsekvenser for Fonden for Entreprenørskab.

Siden 2010 har Fonden for Entreprenørskab været på finansloven, og dette har sammen med erhvervslivets store opbakning sikret, at Fonden har kunnet levere markante internationale forskningsresultater, mere end fordoblet udbredelsen af entreprenørskab i danske skoler og uddannelser, uddele millioner til udvikling af ny entreprenørskabsundervisning, finansiere unge iværksættere etc.

 

Fondens arbejde har i høj grad været med til at skabe den iværksætterkultur, som i disse år bliver stærkere og stærkere i Danmark. Flere unge har i dag lyst til at kaste sig ud i iværksætteri, og når elever og studerende møder entreprenørskab under deres uddannelse, forstærkes denne effekt. En effekt alle burde ønske sig.

 

Hvis vi fortsat skal skabe vækst i Danmark, kræver det, at indsatsen fortsætter og gerne intensiveres. Det er stadig kun hver femte elev eller studerende, der møder entreprenørskab i undervisningen, og det er langt fra nok.  Hvis Danmark skal være en iværksætternation; hvis vi vil sikre optimale betingelser for de unge, der skal skabe vækst i Danmark om 5-10-20 år, så er det afgørende, at vi begynder indsatsen allerede, mens de er under uddannelse. For det er her, forskningen viser, at effekten er størst.

 

Som regeringens finanslovsforslag ser ud nu, er det usikkert, om Fonden for Entreprenørskab kan fortsætte sit arbejde i dens nuværende form.

 

I Fonden håber vi selvfølgelig på en anden situation efter forhandlingerne, og vi tror på et positivt resultat. Venstre har selv i deres oplæg til finansloven sidste år tilkendegivet, at Fondens arbejde er vigtigt og skal prioriteres, og samtidig har Fonden stor opbakning fra både erhvervsliv, skoler og uddannelser. Denne holdning er vi overbeviste om, at ingen vil ændre ved.

 

Men vi vil også gerne opfordre til en fælles indsats for at sikre den politiske opmærksomhed frem til dette års finanslov. Find mere information om Fondens arbejde, resultater og effekter på siden her (boksen øverst til højre).

 

Dokumenterede effekter af uddannelse i entreprenørskab:

  • Elever bliver gladere for at gå i skole og engagerer sig mere i at lære.
  • Unge får større lyst til at blive iværksætter.
  • Der er væsentligt flere unge, der starter egen virksomhed.
  • Elever og studerende får højere ambitioner for job og uddannelse.
  • Det fører til betydeligt højere indkomst senere i livet – både for selvstændige og for lønmodtagere.
  • Hvis man vil sikre en iværksætterkultur i det danske samfund, er det mest effektive værktøj en indsats i uddannelserne.

 

For mere information eller kommentarer, ring til:

Administrerende direktør, Christian Vintergaard, tlf: 28 75 41 91