14 okt 2016

Finanslovsforslag lægger op til besparelser på entreprenørskab

Regeringen har fredag den 14. oktober offentliggjort sit forslag til fordeling af forskningsreserven for 2017. Her er der lagt op til, at Fonden for Entreprenørskab bliver beskåret markant.

Regeringen lægger op til besparelser på entreprenørskab i uddannelsessystemet med deres forslag til fordeling af forskningsreserven for 2017. Her er regeringens udspil, at bevillingen til Fonden for Entreprenørskab i 2017 bliver på 16 mio. kr. Det er 10 mio. kr. mindre end Fondens hidtidige bevilling og dermed en forringelse på næsten 50 procent. Det vil få mærkbar effekt på Fondens arbejde og dermed for udbredelsen, forankringen og kvalitetssikringen af entreprenørskab i det danske uddannelsessystem samt for den iværksætterkultur blandt danske studerende, som Fonden i høj grad er med til at udvikle og styrke.

 

Uddrag af regeringens udspil til fordeling af forskningsreserven for 2017:

 

 

- Vi havde ikke troet, at regeringen oplæg til finansloven så markant vil forringe indsatsen omkring entreprenørskab i uddannelserne. Nu håber vi, at de andre politiske partier, som er med til forhandlingerne, tydeligt vil markere, at de ønsker at prioritere og styrke indsatsen for entreprenørskab i uddannelserne. Ellers risikerer vi, at den positive udvikling bremses, og at Danmark ikke fremadrettet vil uddanne entreprenante unge, siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.

 

Regeringens forslag til fordeling af forskningsreserven skal nu forhandles med de andre politiske partier som en del af de decentrale finanslovsforhandlinger.

 

- Siden 2010 har Fonden for Entreprenørskab været på finansloven, og det har sammen med erhvervslivets store opbakning muliggjort, at Fonden har kunne levere markante resultater til gavn for både uddannelser og erhvervsliv i Danmark. Den udvikling håber vi, at de politikerne fortsat vil støtte op om og prioritere, siger Christian Vintergaard.

 

Fonden har leveret markante resultater

Hvert år møder over en kvart million elever og studerende entreprenørskab i undervisningen. Det er mere end en fordobling siden 2010, hvor Fonden for Entreprenørskab blev oprettet med det formål at udbrede og sikre kvaliteten af entreprenørskabsundervisning i Danmark.

 

Fonden har i samme periode støttet 584 projekter med ca. 50 mio. på skoler og uddannelser i hele landet, hvor der er udviklet ny undervisning, nye forløb eller fag med entreprenørskab i fokus. Her har skolerne også selv stået for en medfinansiering på mere end 100 mio. kr.

 

Fonden står også hvert år bag markante og internationalt anerkendte forskningsresultater, bl.a. omkring effekterne af entreprenørskabsundervisning. Hvert år står Fonden også bag efteruddannelse af hundredvis af undervisere i entreprenørskab, og tallet er stigende. Samtidig giver Fonden mikrolegater til studerende med iværksætterambitioner, og analyser har vist, at legatet har en katalyserende effekt og de unge iværksættere skaber hurtigt vækst og nye arbejdspladser.

 

Se Fondens resultater fra 2010 til 2016, samt Fondens mål for fremtiden ved at downloade pdf'en i boksen øverst i højre side.

Læs Regeringens udspil til fordeling af forskningsreserven her.

 

For mere information eller kommentarer, kontakt: 

Adm. direktør, Christian Vintergaard, tlf: 28 75 41 91