08 jan 2021  /  NyhedsRedaktør

Få økonomisk støtte til entreprenørskabsprojekter

Har du en god idé til nye tiltag med entreprenørskab i fokus på en skole eller uddannelse, kan du nu søge om økonomisk støtte til projektet hos Fonden for Entreprenørskab.

Hvert år uddeler Fonden for Entreprenørskab projektmidler til at støtte udbredelsen og forankringen af entreprenørskab i undervisningen på skoler og uddannelsesinstitutioner over hele Danmark.

 

Det er forskelligt, hvad du kan søge støtte til afhængig af uddannelsesområde. Det kan være alt fra strategisk forankring af indsatsen på ledelsesniveau, udvikling af ny undervisning til opkvalificering af lærere og undervisere. Læs mere om, hvad du kan søge støtte til på de enkelte uddannelsesområder herunder.

 

Der er ansøgningsfrist for alle onsdag den 11. marts 2021

- på nær deltagelse i pilotafprøvning af Kickstart Programme hvor der er ansøgningsfrist den 8. februar.

 

Grundskolen

På grundskoleområdet er der i denne omgang 3 fokusområder, man kan søge inden for:

 

  • Innovation og entreprenørskab i skolens fag
  • Ledelse - I&E som en del af skolens udviklingsarbejde
  • Kommunal ledelse og strategi

Læs mere om de enkelte områder og ansøg her.

 

Ungdomsuddannelser

For ungdomsuddannelserne er der 3 fokusområder for de gymnasiale uddannelser og 4 for erhvervsuddannelserne.

 

Erhvervsuddannelser:

  • Strategisk udviklingssamarbejde på skoler med EUD og EUX
  • Opkvalificering af undervisere på EUD og EUX
  • Kobling mellem skole og læreplads/praktik på EUD og EUX
  • Deltagelse i pilotafprøvning af Kickstart Programme (Fondens nyudviklede konkurrenceprogram i iværksætteri på EUD og EUX). Bemærk: særlig deadline den 8. februar for dette.

 

Gymnasiale uddannelser:

  • Udvikling af konkurrenceprogram STX
  • Udvikling af innovationsundervisning i fag på STX, HHX, HTX eller HF
  • Innovation og entreprenørskab: Ledelse, organisation & forankring

Læs mere om de enkelte områder og ansøg her.

 

 

Videregående uddannelser

I foråret 2021 vil der være et særligt fokus på tre temaer, og ansøgninger inden for disse tre temaer vil blive vurderet særligt positivt:

 

Tema 1: Bæredygtighed, verdensmålsiværksætteri og grøn omstilling

Tema 2: Diversitet og kvindelige iværksættere

Tema 3: Strategisk og ledelsesmæssig forankring med udvikling af en institutionel entreprenørskabsstrategi

 

Derudover støtter Fonden projekter inden for:

 

Udvikling af fag, kurser og uddannelser samt nye co-curriculære forløb

Efteruddannelsesforløb og opkvalificering med fokus på entreprenørskab

Læs mere om de enkelte områder og ansøg her.