07 nov 2018  /  NyhedsRedaktør

Entreprenørskabsværktøj i internationalt undervisningsprojekt

Fonden for Entreprenørskab har med evalueringsværktøjet OctoSkills været del af et internationalt undervisningsprojekt, som vil gøre praktisk erfaring med iværksætteri til en anerkendt del på universitetsuddannelser. Formålet med projektet var at forberede universitetsstuderende til arbejdsmarkedet ved at give dem entreprenante kompetencer.

En universitetsuddannelse skal ikke kun give de studerende teoretisk viden og forskningsmuligheder. En universitetsuddannelse skal også give praktisk erfaring med iværksætteri.

 

Iværksætteri under uddannelsen giver nemlig de studerende andre perspektiver på fremtidige jobmuligheder og dermed flere muligheder for at få eller skabe et job, når de skal ud på arbejdsmarkedet.

 

Tanken er, at de studerende allerede indenfor universitetets trygge rammer kan prøve kræfter med iværksætteri og finde ud af, om dét kunne være en mulig karrierevej for dem.

Evalueringsredskab fandt vej til Tjekkiet

I et netop afsluttet 2-årigt pilotprojekt ”Entrepreneurship education for University students” er der blevet udviklet en metodologi for netop dette. Baggrunden for projektet kommer fra et ønske om at styrke sammenhængen mellem de kompetencer, studerende får under deres uddannelse, og de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger i dag og i fremtiden.

 

 

I projektets testfase blev der afholdt to kurser over to semestre, hvor i alt 50 studerende fra 5 forskellige studieretninger på Thomas Bata Universitetet i Tjekkiet blev undervist i entreprenørskab og arbejdede med udvikling af egne virksomhedsplaner. Resultatet blev 12 projekter, der ved en afsluttende konference blev præsenteret og godkendt af mentorer og investorer.

 

 

- I Fonden for Entreprenørskab beskæftiger vi os især med entreprenørskabsundervisning i Danmark, men vi deltager også i internationale projekter, hvor man ønsker at arbejde med entreprenørskab i undervisningen. I “Entrepreneurship education for University students” bidrog vi med en særligt tilpasset version af værktøjet OctoSkills, et evalueringsværkstøj, der måler elevers entreprenørielle kompetencer og selvtillid, lyder det fra Pernille Berg, chef for Forskning, Analyse & Videregående Uddannelser i Fonden for Entreprenørskab.

 

Fonden for Entreprenørskabs bidrag med selv-evalueringsværktøjet, OctoSkills, hjalp de studerende med at følge deres egen udvikling i løbet af kurset, og gav værdifuld feedback til underviserne omkring effekterne af undervisningen.

 

- OctoSkills er et værktøj, der måler de studerendes tillid til egne entreprenørielle færdigheder. Det er typisk færdigheder eller egenskaber, som går ud over de rent akademiske og som er svære at måle, fx kreativitet, vedholdenhed, planlægning, risikovillighed. OctoSkills måler disse entreprenørielle færdigheder igennem selvevaluering. Det er altså respondentens generelle tillid til egne entreprenørielle færdigheder, der måles. Arbejder man med entreprenørskabsundervisning, kan man således bruge værktøjet til at følge elevernes eller de studerendes udvikling af disse færdigheder, uddyber Pernille Berg.

 

Fakta om ”Entrepreneurship education for University students”

Projektet er medfinansieret under EU’s Erasmus+ program. Pilotstudierne foregik på Thomas Bata University i Zlin i Tjekkiet, Faculty of Management and Economics, som også fungerede som projektleder for projektet. Øvrige projektpartnere var foruden Fonden for Entreprenørskab, Junior Achievement Europe og Junior Achievement Czech.

 

Læs mere om projektet her: http://www.businesseducation.cz/

 

Find mere information om OctoSkills her: http://www.octoskills.com/