22 jun 2020  /  NyhedsRedaktør

Entreprenørskab på læreruddannelsen

Sammen med Professionshøjskolen Absalon har Fonden for Entreprenørskab de seneste tre år været involveret i ERASMUS-projektet ”EIPTE”: Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education, som har arbejdet på at styrke entreprenørskab på læreruddannelsen i en række lande.

EIPTE-projektet har omhandlet en lang række aspekter af entreprenørskab og innovation på læreruddannelsen, og en lang række studerende har gennem projektet været på koncentrerede ugekurser i de deltagende lande Danmark, Spanien, Belgien, Sverige og Litauen. Her har særligt mødet med skole- og uddannelsespraksis i de forskellige lande været en stor inspiration for de studerende og deres undervisere.

 

Det overordnede mål med EIPTE har været at få videregående uddannelsesinstitutioner til at implementere entreprenørskab eller forbedre kvaliteten af entreprenørskab i deres læreruddannelser.

 

Ud af projektet er også kommet en lang række artikler om pædagogik, undervisning, læring og organisering. Der er også lavet en toolbox, en grundlæggende forståelsesramme og et selvevalueringsværktøj for lærerstuderende.

 

Det hele kan findes på projektets hjemmeside https://eipte.eu/