30 aug 2018  /  NyhedsRedaktør

Entreprenørskab på finansloven

Det er positivt, at regeringen i sit udspil til finansloven for 2019 har afsat penge til entreprenørskab i uddannelserne. Men Fonden for Entreprenørskabs ambition er, at alle elever og studerende skal møde entreprenørskab mindst én gang på hvert uddannelsestrin. Skal dette realiseres, skal der flere midler til.

I regeringens forslag til næste års finanslov er der afsat 24,8 mio. kr. til Fonden for Entreprenørskab. Det er samme beløb, som Fonden fik sidste år, og det er et positivt tegn på, at regeringen gerne vil støtte entreprenørskabsundervisning. Fonden for Entreprenørskab har dog større ambitioner og arbejder for at sikre, at alle danske børn og unge møder entreprenørskab på hvert uddannelsestrin. Hvis dette mål skal nås kræver det dog at bevillingen øges.

 

”Vi er meget tilfredse med, at Fonden for Entreprenørskab er på finansloven. Det er et tydeligt bevis på, at regeringen ønsker en langsigtet satsning med undervisning i entreprenørskab, som hjælper med at klæde børn og unge på til fremtiden, siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab og fortsætter:  

 

”Vi kan dokumentere, at undervisning i entreprenørskab giver gladere og mere engagerede elever, som får højere ambitioner for job og uddannelse. Og hvis vi samtidig skal sikre en stærkere iværksætterkultur i det danske samfund, er det mest effektive værktøj en indsats i uddannelserne. Derfor har vi ambitioner om, at alle elever og studerende møder entreprenørskab på hvert uddannelsestrin”.

 

Manglende finansiering vil bremse en positiv udvikling
Hvis Regeringen ønsker at fortsætte og styrke den positive udvikling, hvor danske elever og studerende lærer entreprenørskab og dermed kompetencer, som allerede er efterspurgt på arbejdsmarkedet, så kræver det, at Fonden for Entreprenørskabs indsats fortsætter og gerne intensiveres.

 

Hvert år møder over en kvart million elever og studerende entreprenørskab i undervisningen. Det er næsten en tredobling siden 2010, hvor Fonden for Entreprenørskab blev oprettet med formål at udbrede og sikre kvaliteten af entreprenørskabsundervisning i Danmark. Men det er stadig kun hver femte elev eller studerende, der møder entreprenørskab i undervisningen, og det er langt fra nok, hvis Danmark for alvor skal have gavn af en entreprenant kultur i både eksisterende og nye virksomheder.

 

Hvis Danmark skal fostre flere iværksættere og eftertragtede medarbejdere til eksisterende virksomheder, så er det afgørende, at vi begynder indsatsen allerede i uddannelsessystemet. For det er her, effekten er størst, viser forskningen.

 

Dokumenterede effekter af undervisning i entreprenørskab:

 • Elever bliver gladere for at gå i skole og engagerer sig mere i at lære.
 • Unge får større lyst til at blive iværksætter.
 • Der er væsentligt flere unge, der starter egen virksomhed.
 • Elever og studerende får højere ambitioner for job og uddannelse.
 • Det fører til betydeligt højere indkomst senere i livet – både for selvstændige og for lønmodtagere.
 • Det har størst effekt hvis det gives fra et tidligt uddannelsestrin og følges op senere.
 • Hvis man vil sikre en iværksætterkultur i det danske samfund, er det mest effektive værktøj en indsats i uddannelserne.

 

Tydelige resultater
Blandt Fonden for Entreprenørskabs væsentligste resultater er:

 

 • Fonden har støttet over 650 projekter på skoler og uddannelser, hvor der er udviklet ny undervisning, nye fag eller nye udprøvningsformer med entreprenørskab i fokus.
 • Over halvdelen af landets grundskoler arbejder nu med entreprenørskab i undervisningen.
 • Flere unge har i dag lyst til at kaste sig ud i iværksætteri, og når elever og studerende møder entreprenørskab under deres uddannelse, forstærkes denne effekt.
 • For at sikre kvaliteten i undervisningen står Fonden hvert år bag efteruddannelse af hundredvis af undervisere i entreprenørskab, og tallet er stigende.
 • Fonden støtter iværksætterinteresserede studerende med mikrolegater. Mikrolegatet virker som en katalyserende indsats i forlængelse af entreprenørskabsundervisning, og de unge iværksættere skaber hurtigt vækst og nye arbejdspladser.
 • Fonden forsker i effekterne af entreprenørskabsundervisning og står bag flere markante forskningsresultater, som er internationalt anerkendte. Fonden er desuden også partner i adskillige internationale forskningsprojekter og bliver internationalt fremhævet som best practice ift. at implementere entreprenørskab i undervisningen.
 • Hvert år deltager ca. 15.000 elever og studerende i Fondens entreprenørskabsforløb og konkurrencer. Det har også ført til flere europæiske priser til danske studerende.

 

 

Fakta:

Fonden for Entreprenørskab er sat i verden for at hjælpe skoler og uddannelser med entreprenørskabsundervisning. Det sker bl.a. ved at rådgive skoler og uddannelser, efteruddanne lærere, udgive undervisningsmaterialer, forske i effekterne af entreprenørskabsundervisning så kvaliteten af denne undervisning højnes, uddele fondsmidler til at understøtte udvikling af nye entreprenørskabsprojekter og –forløb på skoler og uddannelser m.m. 

 

For mere information eller kommentarer, kontakt:

Adm. direktør, Christian Vintergaard, tlf: 2875 4191 / Christian@ffe-ye.dk

Kommunikationschef, Sigurd Schou Madsen, tlf. 9137 3110 / sigurd@ffe-ye.dk