30 aug 2016  /  NyhedsRedaktør

Entreprenørskab og iværksætteri er ikke præciseret i finanslovsforslag

Regeringen fremlagde tirsdag den 30. august sit forslag til Finansloven for 2017. Her er der lagt op til en beskæring af forskningsreserven, som Fonden for Entreprenørskab er en del af.

Fonden for Entreprenørskab har siden 2010 været på finansloven. Sammen med erhvervslivets store opbakning har det muliggjort, at Fonden har kunne levere markante resultater til gavn for både uddannelser og erhvervsliv i Danmark.

 

Hvert år møder over en kvart million elever og studerende entreprenørskab i undervisningen. Det er mere end en fordobling siden 2010, hvor Fonden for Entreprenørskab blev oprettet med det formål at udbrede og sikre kvaliteten af entreprenørskabsundervisning i Danmark.

 

Hvis Fondens støtte beskæres på finansloven, vil det få mærkbare konsekvenser for Fondens arbejde og dermed for udbredelsen, forankringen og kvalitetssikringen af entreprenørskab i det danske uddannelsessystem samt for den iværksætterkultur blandt danske studerende, som Fonden i høj grad er med til at udvikle og styrke.

 

Regeringens udspil

I regeringens udspil til finansloven for 2017 er der afsat 555 mio. kr. til forskningsreserven, hvor der i 2016 var afsat 671 mio. kr. Fordelingen af de afsatte midler skal nu forhandles på plads som en del af finanslovsforhandlingerne, men på nuværende tidspunkt er ingen af midlerne specifikt øremærket til Fonden for Entreprenørskab.

 

I regeringens oplæg til fordeling af forskningsreserven er der dog afsat 48 mio. kr. til ”Entreprenørskab og markedsmodning”, som Fonden for Entreprenørskab formodes at høre under. I den endelige aftale om forskningsreserven sidste år var denne pulje på 49 mio. kroner. Hvis denne pulje også dækker over samme to institutioner for 2017 (Fonden for Entreprenørskab og Markedsmodningsfonden) ser finanslovsudspillet fornuftigt ud. Dog havde vi ønsket, at regeringen tydeligt havde prioriteret og styrket indsatsen for entreprenørskab i uddannelserne.

 

Fonden har leveret markante resultater

Flere unge har i dag lyst til at kaste sig ud i iværksætteri, og når elever og studerende møder entreprenørskab under deres uddannelse, forstærkes denne effekt. Derfor har Fonden siden 2010 og frem til i dag støttet 584 projekter med ca. 50 mio. på skoler og uddannelser i hele landet, hvor der er udviklet ny undervisning, nye forløb eller fag etc. med entreprenørskab i fokus. Ud over Fondens økonomiske støtte er der også fundet medfinansiering for mere end 100 mio. kr. som primært kommer fra skoler, og uddannelser.

 

For hver krone Fonden uddeler lægger modtageren 2 kroner i medfinansiering

 

Fonden står også hvert år bag markante forskningsresultater, som er internationalt anerkendte. Fonden er desuden også partner i adskillige internationale forskningsprojekter, der bl.a. fokuserer på effekten af entreprenørskabsundervisning, og hvordan man bedst underviser i entreprenørskab.

 

For at sikre kvaliteten i undervisningen sikrer Fonden, at der hvert år bliver efteruddannet hundredvis af undervisere i entreprenørskab, og tallet er stigende. Samtidig støtter Fonden studerende, som har iværksætterambitioner, med mikrolegater. Mikrolegatet virker som en katalyserende indsats i forlængelse af entreprenørskabsundervisning, og de unge iværksættere skaber hurtigt vækst og nye arbejdspladser.

 

Positiv udvikling kan bremses

Hvis vi fortsat skal skabe vækst i Danmark, kræver det, at denne indsats fortsætter og gerne intensiveres. Det er stadig kun hver femte elev eller studerende, der møder entreprenørskab i undervisningen, og det er langt fra nok.

 

Hvis Danmark skal fostre flere iværksættere og eftertragtede medarbejdere til eksisterende virksomheder, så er det afgørende, at vi begynder indsatsen allerede i uddannelsessystemet. For det er her, effekten er størst, viser forskningen.

 

Dokumenterede effekter af uddannelse i entreprenørskab: 

  • Elever bliver gladere for at gå i skole og engagerer sig mere i at lære.
  • Unge får større lyst til at blive iværksætter.
  • Der er væsentligt flere unge, der starter egen virksomhed.
  • Elever og studerende får højere ambitioner for job og uddannelse.
  • Det fører til betydeligt højere indkomst senere i livet – både for selvstændige og for lønmodtagere.
  • Hvis man vil sikre en iværksætterkultur i det danske samfund, er det mest effektive værktøj en indsats i uddannelserne.

 

Se Fondens resultater fra 2010 til 2016, samt Fondens mål for fremtiden ved at downloade pdf'en i boksen øverst i højre side.

 

For mere information eller kommentarer, kontakt:

Adm. direktør, Christian Vintergaard, tlf: 28 75 41 91