31 aug 2017  /  NyhedsRedaktør

Entreprenørskab er på finansloven men efterspørgslen vokser

Det er et godt tegn, at regeringen i sit udspil til finansloven for 2018 har afsat penge til entreprenørskab i uddannelserne. Men beløbets størrelse imødekommer ikke efterspørgslen og de mange nye reformers fokus på entreprenørskab.

I regeringens forslag til næste års finanslov er der afsat 21 mio. kr. til Fonden for Entreprenørskab. Det er samme beløb, som Fonden har fået de seneste to år, og det er et positivt tegn på, at regeringen gerne vil støtte entreprenørskabsundervisning. Men beløbet stemmer ikke overens med den efterspørgsel på rådgivning og viden om entreprenørskabsundervisning, som de seneste års politiske reformer i høj grad har skabt.

 

Da Fonden for Entreprenørskab blev oprettet var det med en bevilling på 25 mio. kr. årligt. Den er siden blevet sat ned til 21 mio. kroner, men med indskrivningen af entreprenørskab og innovation i folkeskolereformen, i reformen af EUD og gymnasierne samt en øget opmærksomhed fra de videregående uddannelser, er efterspørgslen på Fondens ydelser dog vokset betydeligt i de seneste år.

 

Hvis vi skal følge med udviklingen og fortsat kunne støtte op om uddannelsernes integration af entreprenørskab i undervisningen, så kræver det flere ressourcer. Langt flere unge møder i dag entreprenørskab som en del af deres undervisning end tidligere, og den positive udvikling ser vi gerne fortsætte og styrkes. Men det vil kræve en øget bevilling af kunne følge med efterspørgslen,” siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.

 

Manglende finansiering vil bremse en positiv udvikling

Hvis Regeringen ønsker at fortsætte og styrke den positive udvikling, hvor danske elever og studerende lærer entreprenørskab og dermed kompetencer, som allerede er efterspurgt på arbejdsmarkedet, så kræver det, at Fonden for Entreprenørskabs indsats fortsætter og gerne intensiveres.

 

Hvert år møder over en kvart million elever og studerende entreprenørskab i undervisningen. Det er næsten en tredobling siden 2010, hvor Fonden for Entreprenørskab blev oprettet med formål at udbrede og sikre kvaliteten af entreprenørskabsundervisning i Danmark. Men det er stadig kun hver femte elev eller studerende, der møder entreprenørskab i undervisningen, og det er langt fra nok, hvis Danmark for alvor skal have gavn af en entreprenant kultur i både eksisterende og nye virksomheder.

 

Hvis Danmark skal fostre flere iværksættere og eftertragtede medarbejdere til eksisterende virksomheder, så er det afgørende, at vi begynder indsatsen allerede i uddannelsessystemet. For det er her, effekten er størst, viser forskningen.

 

Dokumenterede effekter af undervisning i entreprenørskab:

 • Elever bliver gladere for at gå i skole og engagerer sig mere i at lære.
 • Unge får større lyst til at blive iværksætter.
 • Der er væsentligt flere unge, der starter egen virksomhed.
 • Elever og studerende får højere ambitioner for job og uddannelse.
 • Det fører til betydeligt højere indkomst senere i livet – både for selvstændige og for lønmodtagere.
 • Det har størst effekt hvis det gives fra et tidligt uddannelsestrin og følges op senere.
 • Hvis man vil sikre en iværksætterkultur i det danske samfund, er det mest effektive værktøj en indsats i uddannelserne.

 

Tydelig resultater

Blandt Fonden for Entreprenørskabs væsentligste resultater er:

 

 • Fonden har støttet over 650 projekter på skoler og uddannelser, hvor der er udviklet ny undervisning, nye fag eller nye udprøvningsformer med entreprenørskab i fokus.
 • Over halvdelen af landets grundskoler arbejder nu med entreprenørskab i undervisningen.
 • Flere unge har i dag lyst til at kaste sig ud i iværksætteri, og når elever og studerende møder entreprenørskab under deres uddannelse, forstærkes denne effekt.
 • For at sikre kvaliteten i undervisningen står Fonden hvert år bag efteruddannelse af hundredvis af undervisere i entreprenørskab, og tallet er stigende.
 • Fonden støtter iværksætterinteresserede studerende med mikrolegater. Mikrolegatet virker som en katalyserende indsats i forlængelse af entreprenørskabsundervisning, og de unge iværksættere skaber hurtigt vækst og nye arbejdspladser.
 • Fonden forsker i effekterne af entreprenørskabsundervisning og står bag flere markante forskningsresultater, som er internationalt anerkendte. Fonden er desuden også partner i adskillige internationale forskningsprojekter og bliver internationalt fremhævet som best practice ift. at implementere entreprenørskab i undervisningen.
 • Hvert år deltager ca. 15.000 elever og studerende i Fondens entreprenørskabsforløb og konkurrencer. Det har også ført til flere europæiske priser til danske studerende.

 

 

Fakta:

Fonden for Entreprenørskab er sat i verden for at hjælpe skoler og uddannelser med entreprenørskabsundervisning. Det sker bl.a. ved at rådgive skoler og uddannelser, efteruddanne lærere, udgive undervisningsmaterialer, forske i effekterne af entreprenørskabsundervisning så kvaliteten af denne undervisning højnes, uddele fondsmidler til at understøtte udvikling af nye entreprenørskabsprojekter og –forløb på skoler og uddannelser m.m. 

 

For mere information eller kommentarer, kontakt:

Adm. direktør, Christian Vintergaard, tlf: 28 75 41 91 / Christian@ffe-ye.dk