31 okt 2017  /  NyhedsRedaktør

Entreprenørskab er opprioriteret på finansloven

Der bliver afsat 25 mio. kr. til Fonden for Entreprenørskab på finansloven for 2018. Det står klart, efter forhandlingerne om forskningsreserven den 31. oktober blev offentliggjort.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 31. oktober aftale om fordeling af forskningsreserven for 2018, som er en del af finansloven for det kommende år.

 

Der er afsat 25 mio. kr. til Fonden for Entreprenørskab i 2018, og det er en lille forhøjelse fra de seneste år, hvor Fonden har fået 21 mio. kr.

 

- Vi er glade for det øgede beløb til Fonden for Entreprenørskab. Det viser, at politikerne har taget første skridt i retning af at imødekomme den stigende efterspørgsel på rådgivning og viden om entreprenørskabsundervisning, som de seneste års politiske uddannelsesreformer i høj grad har skabt, siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab..

 

Innovation og entreprenørskab er skrevet ind som en del af skolereformen, samt reformerne på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Samtidig har et stigende antal videregående uddannelser sat fokus på entreprenørskab og iværksætteri. Det har skabt en markant øget interesse og efterspørgsel efter viden, rådgivning, efteruddannelse, projektstøtte, undervisningsmaterialer mv. fra skolerne og uddannelserne, og den efterspørgsel vil Fonden for Entreprenørskab gerne imødekomme.

 

Flere penge til forskning og til entreprenørskab

Regeringen havde i år forhøjet forskningsreservepuljen til 1.010 mio. kr., og det har nu også afspejlet sig i ambitionerne for udbredelsen og kvalitetssikringen af entreprenørskab i det danske uddannelsessystem.

 

Siden 2010 har Fonden for Entreprenørskab været på finansloven og har fået dele af sin finansiering herfra. Bevillingen sikrer en politisk opbakning til Fondens arbejde med at hjælpe skoler og uddannelsesinstitutioner med at integrere entreprenørskab i undervisningen samt den iværksætterkultur blandt danske studerende, som Fonden i høj grad er med til at udvikle og styrke.

 

En anden del af Fondens økonomiske fundament kommer fra erhvervslivet, hvor Fonden har stor opbakning blandt både virksomheder og organisationer. Det har muliggjort, at Fonden har kunnet levere markante resultater til gavn for både uddannelser og erhvervsliv i Danmark.

 

Bl.a. er der siden 2010 sket næsten en tredobling i antallet af elever og studerende, som møder entreprenørskab i undervisningen, så det nu årligt er over en kvart million elever og studerende, som modtager entreprenørskabsundervisning. Men det er stadig kun hver femte elev eller studerende, der møder entreprenørskab i undervisningen, og det er langt fra nok, hvis Danmark for alvor skal have gavn af en entreprenant kultur i både eksisterende og nye virksomheder.

 

Fonden for Entreprenørskab har også støttet over 650 projekter på skoler og uddannelser, hvor der er udviklet ny undervisning, nye fag eller nye udprøvningsformer med entreprenørskab i fokus. Derudover er Fonden blevet et anerkendt videncenter og står bag markante forskningsresultater, bl.a. omkring effekterne af entreprenørskabsundervisning. Se aftalen om fordeling af forskningsreserven for 2018 her.

 

 

Fakta:

Fonden for Entreprenørskab er sat i verden for at hjælpe skoler og uddannelser med entreprenørskabsundervisning. Det sker bl.a. ved at rådgive skoler og uddannelser, efteruddanne lærere, udgive undervisningsmaterialer, forske i effekterne af entreprenørskabsundervisning så kvaliteten af denne undervisning højnes, uddele projektstøtte til at understøtte udvikling af nye entreprenørskabsprojekter og –forløb på skoler og uddannelser m.m.

 

For mere information eller kommentarer, kontakt:

Adm. direktør, Christian Vintergaard, tlf: 28 75 41 91 / Christian@ffe-ye.dk