11 dec 2019  /  NyhedsRedaktør

Elever på ungdomsuddannelser får oftest entreprenørskabsundervisning

Næsten halvdelen af alle elever på landets ungdomsuddannelser møder entreprenørskab i undervisningen, og dermed er ungdomsuddannelserne klart foran, når det kommer til entreprenørskabsundervisning. I grundskoler og på videregående uddannelser er det færre end hver femte elev eller studerende, der får entreprenørskabsundervisning. Det viser en ny kortlægning af entreprenørskabsundervisning fra Fonden for Entreprenørskab.

Entreprenørskab er blevet en del af undervisningen på langt flere ungdomsuddannelser det seneste år, og det betyder, at 49 procent af eleverne fik entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2018/2019. Det er en tydelig fremgang fra året før, og det er især på erhvervsuddannelserne og det almene gymnasium, at der er sket en positiv udvikling. De erhvervsgymnasiale uddannelser ligger fortsat meget højt, da disse uddannelser har obligatoriske fag med elementer af entreprenørskab.

 

Der har også været fremgang på grundskolerne, som ud over folkeskoler også dækker private, fri- og efterskoler. Her er der dog stor forskel fra kommune til kommune på, hvor udbredt entreprenørskab er. Se et interaktivt Danmarkskort her.

 

På de videregående uddannelser er sket er fald i antallet af studerende, som møder entreprenørskab i undervisningen. Det er første gang, at der er sket et fald, og det skyldes dels fusion mellem et erhvervsakademi og en professionshøjskole, der ændrer hvor deres studerende tælles med, og dels at der generelt har været et fald ved størstedelen af erhvervsakademierne. På universiteterne har der også været en lille tilbagegang det seneste skoleår.

 

Klik og se hele kortlægningen herunder: