08 mar 2018  /  NyhedsRedaktør

Ekstracurriculære tilbud til studenteriværksættere på de videregående uddannelser

Entreprenørskabsaktiviteter fylder mere og mere på de videregående uddannelser. Der udbydes flere fag, hvor entreprenørskab indgår, der sikres kompetenceudvikling blandt undervisere, og der igangsættes i stigende grad ekstracurriculære aktiviteter for studerende med interesse for entreprenørskab og iværksætteri. Fonden for Entreprenørskab og Tænketanken DEA har i samarbejde med universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne kortlagt de ekstracurriculære tilbud til de studerende for at skabe et overblik over aktører og tilbud.

Ekstracurriculære tilbud er forskellige former for aktiviteter, som ligger uden for den ordinære undervisning. I kortlægningerne er der kigget på aktiviteter, som inspirerer til og støtter op om iværksætteri. Det kan fx være studentervæksthuse, mentorordninger, talentprogrammer og iværksætterkonkurrencer.

 

De ekstracurriculære aktiviteter er vigtige at holde øje med, da de er med til at understøtte vækstlaget og mulighederne for ambitiøse unge, der er interesserede i iværksætteri og entreprenørskab. Særligt på de videregående uddannelser spiller de ekstracurriculære aktiviteter en vigtig rolle, da de også støtter op om undervisningen. Vi håber, at universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne kan bruge kortlægningerne i deres strategiske arbejde med at fremme entreprenørskab og iværksætteri, siger Tilde Reffstrup, Projektleder i Fonden for Entreprenørskab.

 

Kortlægningerne af de ekstracurriculære tilbud til studerende, der er interesseret i iværksætteri og entreprenørskab, skal ses som et overbliksbillede, der kan gøre det lettere for både studerende og andre aktører at se, hvor meget og hvad der egentlig findes af ekstracurriculære tilbud til de studerende, der allerede går med iværksætterdrømme eller kunne blive inspireret til at starte egen virksomhed.

 

Der er behov for at styrke danske studerendes iværksætterlyst, og vi ved fra tidligere undersøgelser, at der fortsat udestår store udfordringer i forhold til at få flere dimittender ud i private virksomheder. Vi håber derfor, at kortlægningerne kan være med til at give flere studerende lyst til at styrke deres kompetencer inden for entreprenørskab som kan bane vejen ud i de små og mellemstore virksomheder, siger Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA.

 

De ekstracurriculære tilbud på de videregående uddannelser er et område i konstant udvikling og med kortlægningerne gives et øjebliksbillede, i forhold til hvilke tilbud der findes netop nu, men kortlægningerne indeholder ikke kommende tilbud, samt de strategiske overvejelser og planer som uddannelsesinstitutionerne måtte have i støbeskeen. Tallene skal give et indblik i, hvor mange studerende der typisk deltager i tilbuddene og er baseret på tilslutningen til allerede afholdte events og aktiviteter.

 

Se kortlægningerne her:

Universiteterne

Professionshøjskolerne

Erhvervsakademierne