20 dec 2016

Eksterne deltagere til Fablearn konferencen i England

Her er en uddybning til blogindlægget ” Når emergerende teknologier kobles med entreprenørskab” på Fonden for Entreprenørskabs blog, hvor vi fortæller om Læreruddannelsen på Institut for Skole og Lærings studietur til Fablearn konferencen. Her kan man læse mere om de deltagere, vi havde inviteret med, og hvorfor vi havde inviteret dem med.

Deltagerne:

Martin Exner - formand for Coding Pirates Denmark

Michael Hviid Nielsen som er maker og var tilknyttet Fablab CPH i Valby.

Nicolai Seest - iværksætter og stifter af haandvaerkogdesign.net og &learning

Torben Erik Hansen - lektor emeritus fra UCC og udvikler af deres efter- videreuddannelse

Anne Gerd Sindballe - lektor og leder af Inkubatoren Søerne

 

Vi havde Martin Exner, formand for Coding Pirates Denmark, med. Vores samarbejde med Coding Pirates er vigtig, da lærerstuderende får en mulighed for at arbejde med børn i et miljø, hvor der er andre ting på spil end deres normale praktik. Vi får lærerstuderende til at interessere sig for kodning, og de får mulighed for at arbejde kreativt med teknologi sammen med børn. Som Martin selv udtrykker det:

 

Netværket har været ekstremt godt - særligt har det ændret min forestilling om, hvilke typer af faglærere og fag, der ville kunne løfte de 21. århundredes kompetencer ude på skolerne.“

 

Michael Hviid Nielsen fra FabLab CPH var også med. Vi har brugt Copenhagen FabLab til at undervise studerende i metoder og teknologier som bruges i et FabLab. Derudover er det i netop sådan et samarbejde, at vi kan forholde læringsprocesserne til den omverden og anden kultur som er i uformelle læringsmiljøer. Her vægter vi deres entreprenante kompetencer højt.

 

Begge repræsenterer det uformelle læringsmiljø, og har stor indsigt og erfaring med emergerende teknologier. Martin Exner arbejder jævnligt med at lære børn at bruge teknologi på kreative og innovative måder. Michael Hvid Nielsen har før været en del af et skoleprojekt i Valby, hvor flere skoler kunne booke sig ind på deres FabLab og få kurser i, hvordan man bruger teknologierne.

 

Vi havde Nicolai Seest med, som arbejder med at videndele gennem video, samt har dannet fagfællesskabet haandvaerkogdesign.net og er tidligere formand for Dansk Iværksætterforening. Nicolai Seest har vi sparret med, om hvordan man kan arbejde med videndeling, og hvordan man kan arbejde med entreprenørskab. Han har mange års erfaring som iværksætter. Nicolai Seest sagde om turen efter vi kom hjem:

 

"Læringsforståelser i makerbevægelsen. Hele tanken om at det ikke er teknologierne eller produkterne, der er det mest vigtige, men hele den didaktiske kultur med videndeling. Den ene dimension er makerkulturen som læringsmetode og læringsmiljø, den anden dimension er selve dokumentation af hvordan disse didaktiske metodikker fungerer, som er spændende."

 

Torben Erik Hansen var også med. Han er lektor emeritus fra UCC og er i gang med at udvikle deres efter- videreuddannelse i Håndværk og Design. Han er også noget af en gør-det-selv-mand med en uudtømmelig viden inden for sløjd og håndværksteknikker. Torben har sagt efterfølgende:

 

Fordybelse og en meget legende tilgang til problemløsning var et underholdende og lærerigt element ved flere workshops. De mange inspirerende samtaler mellem foredrag og workshops perspektiverede oplevelserne.”

 

Sidst, men ikke mindst, havde vi Anne Gerd Sindballe med fra CPH Business, lektor og leder af Inkubatoren Søerne. Vi planlægger at samarbejde mere Anne Gerd Sindballe endnu mere for at hjælpe os med at håndtere entreprenante studerende. Vi vil meget gerne give vores studerende en mulighed for at få deres ideer ud i verden. Anne Gerd Sindballe har udtalt:

 

"Det var en stor fornøjelse at rejse med den danske delegation sammensat af Metropol. I denne gruppe var der både undervisere og praktikere fra det offentlige og private. Det der kendetegnede menneskene i denne gruppe var et brændende engagement i at arbejde med innovativ, entreprenant læring.

Der var enormt inspirerende og givende at opleve konferencen sammen med denne gruppe af mennesker, og der opstod mange spændende diskussioner om læring, didaktik, metode, kultur og fremtid, som jeg har taget med mig videre i min egen praksis. TAK FOR DET! Og jeg ser frem til det videre samarbejde!

Den internationale konference Fablearn skabte ligeledes internationale relationer til praktikere over hele verden. Det var interessant at få mulighed for at kigge ind i mange praktikeres arbejde med læring. Vores oplevelse var generelt, at Danmark er rigtig godt med, når det kommer til Fablearn og inddragelse af børnenes kreativitet i klasserummet. Det er jo godt at tage ud i verden og få bekræftet, at det der sker i Danmark ikke er så ringe endda på trods af, at entreprenørskab kan fylde meget mere i denne bevægelse."

 

Vi var efterfølgende til møde hos CPHBusiness, hvor vi fik vendt turen og alle de indtryk den gav os. Her blev vi samtidig præsenteret for nogle af inkubatorens mange spændende små startups. Det efterlod et indtryk af at micro manufacturing faktisk allerede så småt er på vej i Danmark.