Effektmåling 2014

Innovation og entreprenørskab har indtaget uddannelsesverdenen og vinder i disse år frem overalt fra folkeskoler til universiteter. Men hvilken dokumenteret effekt har entreprenørskabsundervisning?

”Effektmåling af entreprenørskabsundervisning i Danmark” er et langsigtet forskningsprojekt, der undersøger effekten af entreprenørskabsundervisning i Danmark.

 

Den nye rapport viser, at to forhold afgørende, hvis undervisningen skal have en positiv effekt på eleverne:

  • Lærerne skal være klædt på til at kunne bruge entreprenørskab i undervisningen
  • Elever er mere modtagelige for entreprenørskabsundervisning tidligt i deres uddannelsesforløb – derfor er det vigtigt, at entreprenørskab bliver introduceret her. 

 

Desuden sætter rapporten fokus på, at iværksætteri er blevet et ungdomsfænomen. Bl.a. er intentionen om at starte virksomhed er steget blandt de 15-34-årige, mens den er faldet blandt de ældre generationer. Og på universitetsniveau har det stor betydning, om undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes baggrund, egne idéer og erfaring med iværksætteri. 

 

Download hele rapporten i højre side