23 jun 2015  /  NyhedsRedaktør

Bedre entreprenørskabsundervisning kræver efteruddannelse

Det stiller nye krav til lærere og undervisere, når innovation og entreprenørskab i stigende grad bliver en integreret del af undervisningen i hele uddannelsessystemet. Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise har undersøgt behovet for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab blandt lærere og undervisere som en del af en ny indsats for efteruddannelse.

En lærer skal være klædt fagligt på til de situationer, hvor entreprenørskab er en del af undervisningen, for at eleverne får et positivt udbytte – det viser Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprises seneste effektmåling. Derfor er det vigtigt at styrke kompetencerne blandt landets lærere og undervisere, hvis man vil styrke elevernes og de studerendes læring.

 

For at støtte udviklingen har Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise (Fonden) igangsat en ny indsats rettet mod efteruddannelse i hele uddannelsessystemet. Projektet er støttet af Oticon Fonden og VELUX Fonden, og indsatsen skal sikre, at der udvikles og udbydes certificerede entreprenørskabs-efteruddannelser tilpasset grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

 

Fonden har gennem en spørgeskemaundersøgelse bedt lærere og undervisere fra de tre uddannelsesniveauer i vores netværk om at give deres syn på sagen. Det giver mulighed for at inddrage deres viden, erfaringer og ønsker i det videre arbejde med at udvikle og tilrettelægge efteruddannelserne i innovation og entreprenørskab.

 

Efteruddannelse skal være konkret og kollegaen skal med

Undersøgelsen viser blandt andet, at lærerne/underviserne på tværs af de tre uddannelsesniveauer i høj grad efterspørger konkrete værktøjer, som de direkte kan implementere i deres egen undervisning. Desuden søger de inspiration fra kollegaer, generel viden om feltet og om hvordan man får innovation og entreprenørskab ind som en del af den almindelige undervisning.

 

Undersøgelsen viser også, at:

  • Over halvdelen (55%) tidligere har deltaget i en efteruddannelse inden for innovation og entreprenørskab
  • Det er mere sandsynligt at finde en lærer/underviser, som har deltaget i efteruddannelse i innovation og entreprenørskab i udskolingen, på de alment gymnasiale uddannelser, på erhvervsakademier og professionshøjskoler, end det er, hvis man leder på de mindre klassetrin i grundskolen, på erhvervsskolerne eller universiteterne.   
  • Størstedelen (79%) synes, det er en fordel at have en kollega med på efteruddannelsen
  • Størstedelen (80%) angiver, at de har syv dage eller mindre til efteruddannelse om året. Mænd angav generelt færre dage til efteruddannelse end kvinder.

 

Alle undersøgelsens resultater er samlet i en udgivelse. Find linket i den sorte boks øverst i højre side.

 

Baggrund:

Den samlede indsats for efteruddannelse består af to projekter kaldet “E3U” og “Fagligt Entreprenørskab”. Projektet “Fagligt Entreprenørskab” har fokus på at udvikle en efteruddannelse tilpasset erhvervsskolelærere, mens E3U-projektet dækker de resterende uddannelsesniveauer.

 

Spørgeskemaet blev udsendt i marts 2015 til 933 kontakter i Fondens netværk. I alt deltog 422 lærere/undervisere fra hele uddannelsessystemet, hvilket giver en svarprocent på 45% af kontakterne.