05 okt 2020  /  NyhedsRedaktør

Anbefalinger til at afhjælpe stigende ungdomsarbejdsløshed

Coronakrisen sendte ikke alene elever og studerende hjem fra skoler og uddannelser, den har også sendt rigtig mange unge ud af arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden i Danmark stiger, og i bekymrende grad for unge. Fra februar til juli 2020 steg ledigheden med 36 % for unge under 30 år, viser de sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik. I de fem foregående år steg ledigheden ikke for unge under 30 år i denne periode, men lå stabilt. Ledigheden er steget for alle aldersgrupper under Coronakrisen, men vi er særligt bekymrede for de unge, og vi er ikke mindst bekymrede for, at vi kun har set toppen af isbjerget.

 

Fonden for Entreprenørskab understøtter væksten i Danmark og har viden, kompetencer og en lang række indsatser og programmer til fremme af unges innovative og entreprenante kompetencer. Vores analyser viser, at entreprenante unge vil have lettere ved at komme i job. Enten fordi de etablerer sig som selvstændige, eller fordi de via deres entreprenante tilgang formår at byde sig ind i eksisterende virksomheder på kreative, udviklende og nytænkende måder.

 

I denne tekst redegør Fonden for, hvad vi i samarbejde med uddannelserne kan byde ind med af indsatser, der kan have effekt på en kortere bane og hermed bidrage til regeringens indsatser for at afhjælpe arbejdsløsheden opstået som følge af covid-19.

 

Målet er tredelt

  • Sikre at flere unge starter egen virksomhed og ansætter andre unge.
  • Sikre at de unge inspireres til at skabe virksomheder, som medvirker til at løse den grønne omstilling.
  • Sikre at flere unge får entreprenante kompetencer, som vil øge deres attraktivitet på arbejdsmarkedet.

 

Indsatser målrettet de videregående uddannelser

Bæredygtighed og grønne iværksættere

Et særligt forløb, der skal understøtte grønne og bæredygtige iværksættere, hvor vi fast-tracker de ideer og teams, der er tættest på markedsimplementering. Målrettet unge entreprenører med bæredygtige ideer samt grønne netværk, klynger og partnerskaber. Dette kan ske gennem økonomisk understøttelse, mentoring, adgang til netværk etc.

 

Accelerere diversitet og diverse ideer

En fokuseret indsats med forskellige tilbud, herunder uddannelsesforløb, coaching, kampagner, events, podcasts, webinarer, mentoring mv., der skal understøtte og fremme, at fx flere kvinder, unge i udkantsområder og unge med få rollemodeller i familien stifter bekendtskab med entreprenørskab og iværksætteri.

 

Iværksætterkampagne rettet mod studerende

Motiverende informationskampagne der skaber opmærksomhed om iværksætteri og entreprenørskab som levevej. Målgruppen er unge studerende, der skal motiveres til at blive entreprenører, og kampagnens mål er at give de unge mod på at skabe deres eget job ved at starte nye, overtage eller udvikle eksisterende virksomheder.

 

Særlige innovationspraktikordninger

Skabe innovation i danske virksomheder og hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet ved at give dimittender mulighed for at anvende deres kompetencer i særlige praktikker, hvor fokus er på innovation.

 

Iværksætterhubs

Understøtte indsatser og accelerationsforløb i iværksætterhuse og inkubatorer på de videregående uddannelsesinstitutioner for at accelerere unge studerendes ideer og udvikling. Herunder også særbevillinger til at de i de nuværende rammer kan få lov til at huse iværksætterne lidt længere.

 

Indsats i forhold til dimittender

Økonomisk støtte til at få flere - særligt studerende - til at starte virksomheder op kort før endt uddannelse eller kort herefter.

 

Intraprenørskabsprogram

Et program, hvor den studerende arbejder på innovationsprojekter, som kan skabe en markant værdi for den organisation, de indgår i. Dette vil øge antallet af studerende i innovative jobs i eksisterende organisationer. Programmet skal være for videregående uddannelsesinstitutioner og foregå i et samarbejde med en bred vifte af private og offentlige organisationer, som alle har brug for en ramme til at udvikle nye ideer og innovationer.

 

Indsatser målrettet erhvervsuddannelserne

Inkubatorer for iværksættere på erhvervsuddannelserne

Støtte til erhvervsuddannelsernes etablering eller videreudvikling af inkubator- og iværksættermiljøer, hvor unge med tanker om at blive selvstændige kan få kompetencer, indgå i netværk og gøre sig erfaring med opstart af virksomheder. Målet er at skabe flere nye virksomheder inden for erhvervsuddannelsessektoren.

 

Skolepraktik i egen virksomhed

Ændring af bekendtgørelser af praktikordningerne, så elever i skolepraktik kan gå i lære i egen virksomhed. Det vil betyde, at elever, der har svært ved at få læreplads i den nuværende situation, eller elever, hvis læreplads er gået konkurs eller har måtte nedskære, får mulighed for at arbejde både handlingsorienteret og innovativt i forhold til egen fremtidige karriere. Målet er at skabe flere nye virksomheder inden for erhvervsuddannelsessektoren.

 

Mikrolegatordning med fokus på erhvervsuddannelseselever der vil starte egen virksomhed

En særlig mikrolegatordning, der skal have fokus på etablering af håndværksvirksomheder. Elever kan søge et legat til at dække basale udgifter til at komme i gang, og målet er at skabe flere nye virksomheder inden for erhvervsuddannelsessektoren.

 

Generationsskiftelegater til overtagelse af etablerede virksomheder

En pilotpulje der skal sikre eksisterende erhvervsvirksomheders overlevelse gennem kompetent overdragelse til yngre generationer. Målrettet eksisterende virksomheder og unge med en erhvervsuddannelse.

 

Mulighed for lederlære i etablerede virksomheder 

Mulighed for at være i praktik som leder gennem en åbning i bekendtgørelser for en særlig lederlære hos en etableret virksomhed. Det skal sikre leder- og forretningskompetence blandt de faglærte, så unge med særlige ambitioner eller interesse for ledelse kan få lyst til at drive eller starte virksomheder op.

 

 

Download alle anbefalingerne som en pdf her.