04 jan 2018  /  NyhedsRedaktør

21 mio. kroner skal skabe mere undervisning i iværksætteri

Erhvervsministeriet og EU’s Socialfond har afsat 21,3 mio. kr. til to nye projekter, der skal styrke iværksætterundervisningen på erhvervsskoler og universiteter. Fonden for Entreprenørskab skal være med i begge projekter.

De to projekter ”Undervisning i iværksætteri” og ”Start Up i praksis” skal øge kompetencerne inden for entreprenørskab hos elever og studerende og på den måde bidrage til, at flere bliver motiveret til at starte egen virksomhed.

 

- Når 1200 studerende på erhvervsskoler og næsten 300 universitetsstuderende nu får mulighed for at få forbedret deres iværksætterkompetencer, er det en investering i fremtidens danske erhvervsliv. Hvis vi også fremover skal være godt rustet til konkurrencen internationalt, er det afgørende, at vi har en stærk iværksætterkultur. Derfor er det særdeles værdifuldt, at vi sammen med EU’s Socialfond nu investerer i at motivere danske studerende til at starte og få succes som iværksættere, siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

 

Start Up i praksis for universitetsstuderende

Fonden for Entreprenørskab står bag projektet ”Start Up i praksis”, der skal give mange flere universitetsstuderende konkrete erfaringer med at være i en start up, så langt flere ønsker at følge denne karrierevej og blive iværksættere eller ansatte i en start up. Det skal ske gennem projektorienterede forløb, hvor de studerende knyttes til en virksomhed eller organisation for at øge deres kompetencer inden for entreprenørskab. Projektet modtager ca. 7,4 mio. kr. i medfinansiering fra Socialfonden og ca. 2,2 mio. kr. fra Erhvervsministeriet til den landsdækkende indsats, der skal gennemføres i et partnerskab med Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og CBS. Projektet forventer, at 292 studerende vil opnå formelle iværksætterkompetencer som følge af undervisningsindsatsen.

 

- Vi skal understøtte, at langt flere universitetsstuderende ser startups som en attraktiv og naturligt sted at være i praktik, fremfor de mere traditionelle steder. Det kunne eksempelvis være en studerende fra folkesundhedsvidenskab, der vælger at være i projektorienteret forløb i en health tech startup, frem for at vælge Sundhedsstyrelsen. Eller en revisorstuderende, der vælger en fintech startup fremfor Deloitte. Vi forventer, at ca. 300 studerende vil opnå formelle iværksætterkompetencer, der tilsammen vil generere mere end 1.000 ECTS point de første tre år. Vi forventer også, at de studerende, som deltager, vil være mere tilbøjelige til at starte egen virksomhed efterfølgende, siger Jesper Risom, projektleder for Start Up i praksis.

 

Undervisning i iværksætteri på erhvervsskolerne

Zealand Business College og Fondens for Entreprenørskab står sammen med Mercantec og International Business College bag projektet ”Undervisning i iværksætteri”. Projektet modtager ca. 7,4 mio. kr. i medfinansiering fra EU’s Socialfond og ca. 4,3 mio. kr. fra EU’s regionalfond til målrettet udvikling af moduler i iværksætteri og opkvalificering af lærere og vejledere. En række erhvervsskoler indgår i projektet som partnere, og Fonden for Entreprenørskab vil bidrage for at kvalificere udviklingsarbejdet. Endelig deltager SMVdanmark for at styrke opbakningen fra erhvervslivet. Projektet forventer, at mindst 1.200 studerende vil gennemføre grundmodulerne i iværksætteri, og at knap 200 af de deltagende studerende efterfølgende starter egen virksomhed.

 

- Vi ser en stigende tendens til, at unge ønsker at starte virksomhed, men samtidig ved vi fra ungdomsuddannelserne, at der er behov for nye metoder og ny praksis til at klæde de unge på med viden og kompetencer til at lykkes. Udviklingen af den nye praksis glæder vi os til at kunne støtte gennem projektet, der både har fokus på at opkvalificere undervisere til at gennemføre undervisningsforløb, der løfter de unges iværksætterkompetencer og på at gennemføre iværksætterforløb for de unge, der har potentialet til at blive iværksættere, siger Beate Laubel Boysen, projektleder i Fonden for Entreprenørskab for Undervisning i iværksætteri.

 

 

Vil du vide mere om projekterne, så kontakt:

 

Start Up i praksis: Jesper Risom, jesper@ffe-ye.dk

Undervisning i iværksætteri: Beate Laubel Boysen, beate@ffe-ye.dk 

 

 

Begge projekter er støttet af: