26 aug 2015  /  NyhedsRedaktør

1.500 lærere skal blive klogere på entreprenørskab

Langt flere elever og studerende vil snart blive undervist i at udvikle ideer, skabe projekter og virkeliggøre dem. Fra januar 2016 får lærere og undervisere på alle landets grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser tilbudt efteruddannelse i, hvordan de kan inddrage entreprenørskab i deres undervisning.

Både politikere og erhvervsliv er enige om, at vi i Danmark skal leve af de gode idéer, og ikke mindst evnen til at omsætte idéerne til driftige forretninger. Men hvordan får vi flere iværksættere og innovative medarbejdere? Et godt sted at starte er på landets skoler og uddannelser.

 

I dag møder knap hver femte elev eller studerende entreprenørskab i undervisningen, viser en undersøgelse fra Fonden for Entreprenørskab. Men hvis der for alvor skal ske en forandring i Danmark, skal langt flere børn og unge møde undervisere, der kan bruge entreprenørskab i undervisningen. Derfor er der brug for en bredere og mere systematisk indsats for efteruddannelse.

 

Efteruddannelse for alle niveauer skal sikre sammenhæng


Fra januar 2016 tilbydes lærere og undervisere fra grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser derfor for første gang en fælles efteruddannelse i, hvordan de kan integrere entreprenørskab i deres egen undervisning. Målet er, at minimum 1.500 lærere og undervisere deltager i efteruddannelserne i løbet af de næste 4 år.

 

Efteruddannelserne er delt i to - én for erhvervsskoler og én for grundskoler, gymnasiale ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Efteruddannelsen til erhvervsskolelærere bliver udbudt af Professionshøjskolen Metropol i samarbejde med VIA University College, mens efteruddannelserne til de resterende uddannelsesniveauer udbydes af Aarhus Universitet og VIA University College.

 

Elever og studerende skal opleve kontinuitet. Det, de lærer på ungdomsuddannelserne, skal bygge ovenpå det, de lærte i grundskolen, og de videregående uddannelser skal selvfølgelig bygge ovenpå igen. Det gælder også for entreprenørielle kompetencer. Vi skal sørge for en rød tråd igennem uddannelsessystemet, og det gør vi ved at etablere den nationale efteruddannelse, som går på tværs af uddannelsesniveauer,” siger direktør Christian Vintergaard fra Fonden for Entreprenørskab.

 

Indsatsen er støttet af Fonden for Entreprenørskab, Oticon Fonden og VELUX Fonden, og mere end 250 lærere har allerede meldt sig som interesserede i at tage uddannelsen, der første gang udbydes i starten af 2016.

 

 

Om efteruddannelsen i entreprenørskabsundervisning

 

  • Efteruddannelsen skal sikre, at flere lærere og undervisere er klædt på til at give deres elever og studerende erfaring i at arbejde med entreprenørielle og innovative processer. 
  • Målet er at minimum 1.500 deltager i efteruddannelserne de næste 4 år.
  • Fonden for Entreprenørskab har lavet en ny undersøgelse af behovet for efteruddannelse. Den viser, at det er mere sandsynligt at finde en lærer/underviser, som har deltaget i efteruddannelse i innovation og entreprenørskab i udskolingen, på de alment gymnasiale uddannelser, på erhvervsakademier og professionshøjskoler, end det er, hvis man leder på de lavere klassetrin i grundskolen, på erhvervsskolerne eller universiteterne.