27 feb 2015  /  NyhedsRedaktør

Østersøregionen går sammen om entreprenørskab i undervisningen

Netværk og samarbejde om uddannelser styrker unges innovationskraft. Det er grundtanken bag projektet Entreprenørskab i undervisningen i Østersøregionen. Projektet beskrives i en ny rapport, der giver anbefalinger til fremtidigt samarbejde mellem Østersølandenes undervisningsministerier, eksperter og undervisere.

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem det danske Undervisningsministerium og Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise og er finansieret af EU gennem en pulje under Strategy for the Baltic Sea Region. I projektperioden er der gennemført netværksmøder og en større konference med repræsentanter fra Østersølandene samt Norge. Her var formålet at give et overblik over status på uddannelsesområdet i forhold til strategier for og implementering af entreprenørskab, samt at dele viden og praktiske erfaringer.

 

Alle lande i regionen arbejder med entreprenørskab i uddannelserne i forskellig grad, men ikke alle har en specifik strategi. Kernespørgsmål i diskussionerne har været, hvordan entreprenørskab integreres i uddannelserne og udvikling af undervisernes kompetencer, hvilket er et aktuelt tema i alle lande.

 

Udfordringer på tværs

Fælles udfordringer for landene er manglende inspiration, viden, motivation og incitament til at beskæftige sig med området. Hertil kommer mangel på ressourcer. Der ser ud til at være behov for et netværk for lærere både nationalt og internationalt og en større videns- og erfaringsudveksling på tværs af niveauer i uddannelsessystemet for at skabe større sammenhæng. Herudover er der behov for nationale strategier for udvikling af lærernes kompetencer, både i forhold til etablering af grunduddannelse og efteruddannelse inden for entreprenørskab.

 

Projektet anbefaler, at der etableres et Network for Entrepreneurship in Education, inden for rammerne af EU Strategy for the Baltic Sea Region. Rapporten indeholder en liste over deltagere i projektets aktiviteter, så der nemt kan skabes kontakt for videre samarbejde.

 

Læs mere om projektet og download rapporten via linket i højre side.